"Dziś, prosimy Cię: Ojcze Święty pobłogosław nam!” - Krakowskie dziękczynienie za bł. Jana Pawła II i św. Stanisława Kazimierczyka Drukuj

Uroczystym biciem dzwonu Zygmunta rozpoczęła się w niedzielę w Krakowie tradycyjna procesja z relikwiami świętych i błogosławionych Archidiecezji Krakowskiej, która wyruszyła z Katedry na Wawelu (od grobu św. Stanisława) do klasztoru Ojców Paulinów na Skałce (miejsca męczeńskiej śmierci). Tegoroczne uroczystości ku czci św. Stanisława, to pierwszy etap narodowego dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II.

Jan Paweł II powrócił dziś do swoich. Powrócił do nas w sposób niezwykły i głęboki. Symbolizują to jego relikwie, które nieśliśmy w uroczystej procesji i złożyliśmy przy tym ołtarzu. On duchowo jest z nami. Nieśliśmy także jego pastorał – krzyż, na którym się wspierał i który był dla niego drogowskazem w służbie Chrystusowi - powiedział we wprowadzeniu do Mszy św. ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Uroczystościom na krakowskiej Skałce przewodniczył ks. kard. Camillo Ruini, były wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, który otworzył i przeprowadził proces beatyfikacyjny Jana Pawła II na poziomie diecezjalnym.

W homilii Przewodniczący Liturgii nazwał Jana Pawła II prawdziwym gigantem wiary i Kościoła, gigantem historii: gigantem, ponieważ w Nim w pewien sposób stała się widoczna dla wszystkich wielkość Chrystusa. Ks. kard. Ruini podkreślił, że Nowy Błogosławiony wzywa nas w nowy sposób: wzywa Kościół i całą ludzkość,a szczególnie Archidiecezję Krakowską, Kościół i naród w ukochanej Polsce, aby pozostał mocny w swoich korzeniach, w dziecięcej ufności Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa i w życiu w wierze w Boże Miłosierdzie, w Jezusa Miłosiernego, który ukazał się s. Faustynie Kowalskiej, czczonej w Sanktuarium w Łagiewnikach. Wynika z tego zapał do ewangelizacji, pragnienie niesienia Chrystusa do każdego człowieka i do każdego wymiaru społeczeństwa polskiego i polskiej kultury, bez nietolerancji i integralizmu, ale z tą mocą i śmiałością pełną szacunku i miłości, których żywym świadkiem był Jan Paweł II - mówił.

Na zakończenie Kardynał zachęcał do modlitwy do Ojca bogatego w miłosierdzie za wstawiennictwem nowego polskiego Błogosławionego, aby wypraszał także nam, Polsce i całemu Kościołowi tę wiarę, dzięki której, jak powiedział swoim uczniom Chrystus „nic niemożliwego nie będzie dla was” (por. Mt. 17,20).

W tym dniu, po raz pierwszy została odśpiewana litania do bł. Jana Pawła II, przygotowana z okazji beatyfikacji na polecenie Metropolity Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza. Składająca się z 49 wezwań modlitwa jest przeznaczona do prywatnego odmawiania i nawiązuje do duchowych aspektów pontyfikatu Jana Pawła II.


Źródło: www.diecezja.pl