Pierwszy odwiert Drukuj
wtorek, 09 września 2008 18:14

Pierwsze odwierty do dokumentacji geologiczno - inżynierskiej do max. głębokości 32 metrów. Wykonawcą odwiertów oraz dokumentacji była firma GEOTEKO. Celem Badań było ustalenie warunków geotechnicznych podłoża i określenie warunków posadowienia budynków Centrum.

 


 

Na podstawie analizy warunków gruntowych stwierdzono, że należy rozważyć technologię pali przemieszczeniowych jako najbardziej odpowiednią do zastanych warunków gruntowych. Zalecono również wykonanie próbnych obciążeń pali.