Gotowy strop nad poziomem „0” w Instytucie Drukuj
piątek, 07 maja 2010 07:47

Na placu budowy Centrum „Nie lękajcie się!” zakończyło się wylewanie stropu nad parterem w Instytucie. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa betonowych słupów i konstrukcji ścian zewnętrznych na tym poziomie.

W kaplicy kapłańskiej kościoła dolnego przygotowywana jest konstrukcja kolejnych ścian oraz sklepień, które wspierać się będą na słupach z białego betonu architektonicznego. Trwa zbrojenie stropów nad korytarzami w przejściach wokół kościoła. Wykonywane są także klatki schodowe między budynkami.

W budynku Centrum Wolontariatu gotowa jest już większość ścian zewnętrznych. Wykonane jest również odeskowanie pokrycia dachowego oraz trwa krycie małych daszków pod oknami na poddaszu.