Dobiega końca krycie dachu Instytutu Drukuj
czwartek, 09 września 2010 08:42

Na placu budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” dobiegają końca prace budowlane w budynkach Instytutu Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu oraz w dolnej części kościoła. Obecnie kontynuowane są prace wykończeniowe oraz instalacyjne.

W Centrum Wolontariatu w pełni wykonana została instalacja elektryczna. Trwa montaż okien na poziomie poddasza.

W kościele dolnym przygotowywane jest sklepienie nad świątynią, w kształcie gwiazdy. Nad kaplicami wokół kościoła wylana została już większość betonowych płyt. Wykonywane są również sklepienia nad kaplicami.

W Instytucie Jana Pawła II kończy się krycie dachu w ostatniej, niezadaszonej części budynku. Wydzielone zostały także pomieszczenia na poddaszu.