Bezpłatne szkolenia w Centrum Wolontariatu (październik - listopad 2012) Drukuj

Masz dużo wolnego czasu ?
Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje ?
Lubisz pomagać innym ?

MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM !
CENTRUM  WOLONTARIATU jest dla Ciebie !

Do udziału w projekcie pn. Cykl szkoleń i warsztatów edukacyjnych w ramach Centrum Wolontariatu przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" w Krakowie realizowanym od października br. serdecznie zapraszamy osoby z Krakowa i województwa małopolskiego, które są zainteresowane tematyką WOLONTARIATU.
Nie jest wymagane doświadczenie, nie ma ograniczeń wieku.

Szczegółowe informacje związane z harmonogramem szkoleń oraz karty zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej: www.janpawel2.pl JUŻ PO WAKACJACH.


OFERUJEMY:

* BEZPŁATNE szkolenia.

* Zajęcia WYŁĄCZNIE W SOBOTY,

* Profesjonalną kadrę szkoleniową,

* ZAŚWIADCZENIA dla uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLEŃ OBEJMUJE:


* 6 spotkań W PAŹDZIERNIKU skierowanych do wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką wolontariatu

Szkolenia dotyczą ogólnej wiedzy związanej z wolontariatem, komunikacji interpersonalnej, metod pracy wolontariusza, sposobów radzenia sobie z emocjami. W ramach zajęć zostaną przeprowadzone warsztaty prowadzenia gier i zabaw integracyjnych oraz kurs pierwszej pomocy.

* 6 spotkań W LISTOPADZIE skierowanych do koordynatorów wolontariatu

Dowiedzą się m in. jak zarządzać grupą, jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną z wolontariuszem, w jaki sposób przeciwdziałać wypaleniu wolontariusza.
Ponadto, uczestnicy szkoleń poznają wymogi prawne związane z wolontariatem, dowiedzą się jak pisać projekty i jak efektywniej pomagać innym, dzięki lepszej znajomości siebie.


MIEJSCE SZKOLEŃ :

Centrum Wolontariatu (budynek opatrzony napisem "CARITAS")
obok Sanktuarium Bł. Jana Pawła II

Adres: ul. Józefa Marcika 3

Dojazd i mapa lokalizacji

 

K O D E K S    W O L O N T A R I U S Z A

1. Jako członek społeczności realizuje naczelne wartości jakimi jest dobro człowieka, jego godność, podmiotowość i autonomia.
2. Z empatią i życzliwością podejmuje działania na rzecz innych zgodnie z wytyczonym celem.
3. Podejmując czynności (zadania) zawsze dąży do tego, aby kontakt z nim był pomocny dla drugiego człowieka.
4. Jest asertywny w realizacji z innymi. Potrafi postawić granice, ale nie narzuca innym swojego zdania.
5. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, zgłasza wszelkie nieprawidłowości i problemy związane z posługą koordynatorowi lub osobie, której jest podporządkowany.
6. Nie składa obietnic, o których wie, że nie będzie w stanie się wywiązać.
7. Wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności na temat problemów osób będących w obszarze jego działań.
8. Jest wzorem do naśladowania dla innych.

/Opracowanie: Grupa Programowa Centrum Wolontariatu przy Centrum Jana Pawła II/

 

Niech słowa Ojca Świętego Bł. Jana Pawła II skierowane do ochotników na całym świecie z okazji zakończenia Międzynarodowego Roku Wolontariatu
(5 grudnia 2001 r.) będą zachętą dla wszystkich tych, którzy chcą włączyć się w wolontariat:

(...) pragnę wyrazić wam żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym na świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Czy to, gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach- dla dzieci, osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach, dla uchodźców i prześladowanych- jesteście promieniem nadziei, która rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężania pokusy przemocy i egoizmu.

Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu-swemu bliźniemu. Jest to bez mała . Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.

Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.


 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego