Strona Główna Centrum Wolontariatu Dziś zakończenie zapisów na szkolenia dla wolontariuszy w Centrum Wolontariatu
Dziś zakończenie zapisów na szkolenia dla wolontariuszy w Centrum Wolontariatu PDF Drukuj Email

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza od września br.  do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH dot. wolontariatu pn. ,,AKADEMIA WOLONTARIATU". Oferta: model I oraz II skierowana jest WYŁĄCZNIE do koordynatorów / liderów / działających w wolontariacie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dostrzegając ogromne potrzeby kształcenia kadry koordynatorów w sektorze wolontariatu chcemy wesprzeć ofertą edukacyjno-promocyjną organizację i popularyzację idei  wolontariatu w Krakowie. Ze względu na brak regularnych szkoleń dokształcających i motywujących kadrę wolontariatu oraz z troski o osoby głuchonieme, pragniemy przeprowadzić szkolenia oraz warsztaty wzmacniające i rozwijające tzw. Superwizję w wolontariacie. W drugim module szkoleń przygotowano WYŁĄCZNIE zajęcia dot. języka migowego. Odpowiadając na prośby wielu uczestników z minionych edycji chcemy przeszkolić wolontariuszy z zakresu podstaw nauki języka migowego i poznania niepełnosprawności tej grupy społeczeństwa. Znajomość języka migowego, którym posługuje się w Polsce blisko milion osób, jest dużym problemem, o którym mało się mówi. W samym Krakowie jest 12 tys. niesłyszących, wśród których spory procent stanowią studenci. Chcemy, aby te warsztaty stały się zachętą i inspiracją do kontynuowania nauki języka migowego (dane PZG).

 

Cele projektu pn. ,,Akademia Wolontariatu":

* zapewnienie wsparcia emocjonalnego dla wolontariuszy,

* rozwój kompetencji osobistych i społecznych,

* podniesienie samooceny, wiary we własne umiejętności, zwiększenie zaangażowania wolontariuszy w dalszą pracę a dzięki temu lepsze rezultaty pracy organizacji wolontaryjnych,

* zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i doskonalenie postaw asertywnych- przez to lepsze zarządzanie zespołami wolontariuszy i efektywniejsze budowanie relacji między wolontariuszami, czy też z podopiecznymi,

* zwiększenie umiejętności w zakresie zarządzania, poprzez udział w warsztatach dot. rozwoju umiejętności miękkich, budowania poczucia własnej wartości,

* wsparcie wolontariatu a szczególnie kadry osób zajmującej się koordynacją, zarządzaniem grupami wolontaryjnymi,

*  przeciwdziałanie wypaleniu wolontariuszy,

* promocja i rozwój wolontariatu w środowisku lokalnym,

* podniesienie stanu wiedzy wolontariuszy z zakresu niepełnosprawności osób głuchoniemych, edukacja w zakresie psychologii, nauka podstaw języka migowego i zaznajomienie się ze specyfikacją  wolontariatu tej grupy społeczeństwa,

* pobudzenie świadomości na temat życia osób głuchoniemych,

* zdobycie informacji na temat organizacji wolontariatu osób głuchoniemych,

 

HARMONOGRAM  I  TEMATYKA  szkoleń w załącznikach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Oferta (model I oraz II) ,,Akademii Wolontariatu" skierowana jest WYŁĄCZNIE do koordynatorów/ liderów/działających w wolontariacie.

 

 

REKRUTACJA dot. wyłącznie I modułu pn. ,,Superwizja w  wolontariacie - wymiar teoretyczny i praktyczny”. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzupełnienie formularza elektronicznego w którym zawarte są pytania dot. działalności danej osoby w zakresie wolontariatu (patrz: zakładka -rejestracja elektroniczna-). Deklaracja udziału we wszystkich szkoleniach z modułu (12 spotkań). Wskazane uczestnictwo w całym cyklu warsztatów z modułu. Ilość miejsc ograniczona! Zakwalifikowane osoby do projektu zostaną poinformowane drogą elektroniczną.


Szkolenia dot. II modułu pn. ,,NAUCZMY SIĘ ROZUMIEĆ NAWZAJEM -warsztaty  języka migowego” nie ma rekrutacji: decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona! Deklaracja udziału we wszystkich szkoleniach z modułu (13 spotkań). Wskazane uczestnictwo w całym cyklu warsztatów z modułu. Zakwalifikowane osoby do projektu zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

 

Zapewniamy:

- profesjonalnych prowadzących: kadra z Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych ,,STOP" oraz z Polskiego Związku Głuchych Odział w Krakowie,

- nowoczesne sale szkoleniowe w pełni wyposażone i klimatyzowane,

- pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

Istnieje możliwość skorzystania z oferty kawiarni Przystań Papieska, która oferuje szeroki asortyment ciast, ciasteczek, drożdżówek oraz dań obiadowych.

 

 

MIEJSCE SZKOLEŃ:

Centrum Wolontariatu (budynek z napisem na wieży CARITAS) na terenie Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" w  Krakowie, przy ul.TotusTuus 34 (dawna nazwa ul. J. Marcika 3)

Dokładna lokalizacja oraz dojazd na: www.sanktuariumjp2.pl

 

 

KAŻDY  UCZESTNIK OTRZYMA  CERTYFIKAT

(warunek: 80% obecności na każdym z modeli szkoleń)

(1 certyfikat za pełny cykl spotkań pt. ,,Superwizja w  wolontariacie - wymiar teoretyczny i praktyczny” oraz drugi certyfikat za obecność na wszystkich zajęciach dot. warsztatów  języka migowego- dokument wydawany przez PZG).

 

Zaproszenie

grafik superwizja - MODEL I

grafik migowy - MODEL II

 

REJESTRACJA  ELEKTRONICZNA

* po ,,kliknięciu" na nazwę danego modelu wyświetli się formularz zgłoszeniowy do uzupełnienia *

MODEL I •   MODEL II

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapisów!


ZAPISY DO 23.08.2013 r.

UWAGA! Lista uczestników będzie wcześniej zamknięta, gdy zostanie wyczerpany limit wolnych miejsc - informacja o zakończeniu zapisów pojawi się wówczas na stronie internetowej *

 

UPRZEJMIE   PROSIMY   O  PRZEKAZANIE  ZAPROSZENIA  DO  UDZIAŁU W  SZKOLENIACH  W  SWOICH  ŚRODOWISKACH.

 

 

SKORZYSTAJ  Z  SZANSY I  ZDOBĄDŹ  NOWE  KWALIFIKACJE!

,,AKADEMIA  WOLONTARIATU"  czeka na Ciebie!

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego

 

 


Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych?
Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu-swemu bliźniemu. Jest to bez mała . Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.

Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.

Jan Paweł II - Watykan, 5 grudnia 2001 r.
Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji
Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

 

 

Zobacz więcej Projekty dot. wolontariatu zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego:

* 04-12.2012 r.- pn. ,,Cykl szkoleń i warsztatów edukacyjnych w ramach Centrum Wolontariatu przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!” w Krakowie"

* 06-12.2012 r.  – pn. ,,Podzielmy się dobrem. WOLONTARIAT 50+"

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER