Zakończenie projektu ,,Akademia wolontariatu" Drukuj

W dniach od 7 września do 23 listopada br. w Centrum Wolontariatu odbywały się szkolenia dla wolontariuszy w ramach projektu pn. ,,AKADEMIA  WOLONTARIATU” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  Zajęcia przeprowadzone były w dwóch modelach: ,,Superwizja w  wolontariacie - wymiar teoretyczny i praktyczny” (12 wykładów) oraz ,,Nauczmy się rozumieć nawzajem- warsztaty języka migowego” (13 wykładów). W sumie wzięło w nich udział 43 osoby. Wydano 38 certyfikatów.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego

 

Szkolenia z zakresu nauki języka migowego prowadziła Marta Majda, dyrektor Polskiego Związku Głuchych w Krakowie. Uczestnicy warsztatów poznawali historię języka migowego w Polsce, bariery osób tej społeczności, przeszkody w komunikacji oraz zasady savoir-vivre postępowania wobec głuchoniemych. Podczas ćwiczeń słuchacze nauczyli się podstaw języka migowego min.: alfabet, liczebniki, zwroty grzecznościowe, zwroty dot. tematów związanych z emocjami, podróżą, zachowaniem, pomocą, chorobami. Niezwykłym doświadczeniem było spotkanie uczestników szkolenia z rodziną osób głuchoniemych i ćwiczenia wykorzystania zdobytych umiejętności oraz poznanie systemu życia i barier z jakimi spotykają się głuchoniemi w codzienności. W ramach zajęć został zaprezentowany także film pt. ,,Ja głuchy”. Uczestnicy projektu mogli zadawać różne pytania prowadzącej dot. działalności wolontaryjnej w zakresie pomocy osobom głuchoniemym, możliwości dalszego rozwoju i kształcenia języka migowego. Na zakończenie szkoleń po rozdaniu certyfikatów grupa zwiedzała Sanktuarium Bł. Jana Pawła II.

 

WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM   SZKOLEŃ   DZIĘKUJEMY  ZA  ZAINTERESOWANIE  OFERTĄ!

GRATULUJEMY  ZDOBYWCOM  CERTYFIKATÓW !

Foto: Renata Szczupak

 

Polecamy:

W trosce o osoby głuchonieme

Superwizja w wolontariacie- zakończenie szkoleń