Pierwsze szkolenia w Centrum Wolontariatu za nami! Zapisy nadal trwają! Drukuj

Informujemy, że w październiku br., w ramach szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy realizowanych w Centrum Wolontariatu przy ul. Marcika 3 działającego w ramach Centrum Jana Pawła II, zostały omówione następujące zagadnienia:

Wolontariat - tożsamość wolontariusza w świecie, który ulega zmianom (14.10.2011); Aspekty prawne wolontariat oraz Komunikacja interpersonalna a wolontariat (15.10.2011); Predyspozycje i motywacja do pełnienia roli wolontariusza (28.10.2011); Organizacja wolontariatu w zakresie potrzeb szkół i placówek oświatowych (29.10.2011).

Szkolenia zaplanowane w dniach 7 i 8 października br. odbędą się w innym terminie.
Za zmiany przepraszamy.

W listopadzie br. rozpoczynamy cykl spotkań szkoleniowych do wolontariuszy. Może w nich uczestniczyć każdy, kto jest zainteresowany omawianą problematyką. Zajęcia są BEZPŁATNE. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Serdecznie zapraszamy !

Z A P I S Y: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY