Poświęcenie Centrum Wolontariatu i wręczenie indeksów studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II Drukuj

Rozpoczynając 2012 rok Centrum Jana Pawła II symbolicznie zakończyło Europejski Rok Wolontariatu jednocześnie inaugurując Europejski Rok Aktywności Seniorów.
W sobotę, 21 stycznia br. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz wręczył indeksy studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie oraz poświęcił budynek Centrum Wolontariatu.

Podczas Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium bł. Jana Pawła II Ks. Kardynał zwrócił uwagę zgromadzonych na Mszy św.  studentów - seniorów i wolontariuszy: „Piszemy historię tego Centrum, zaprosiliśmy was, aby ten dom stał się waszym domem, abyście się tutaj dobrze czuli”.

W homilii ks. Jan Kabziński, kustosz Sanktuarium bł. Jana Pawła II wskazał na najważniejsze założenia wolontariatu. Wolontariat przede wszystkim musi być żywy. Bycie chrześcijaninem zakłada bycie wolontariuszem” – podkreślał.
Przytaczając słowa bł. Jana Pawła II, ks. Kabziński zaznaczył, że tym co skłania do poświęcenia życia dla innych jest naturalny odruch serca. „Wielu wolontariuszy dzięki zaangażowaniu się na rzecz bliźnich dochodzi do odkrycia wiary” – mówił.
Wolontariat pozwala na rozwój własnej osobowości, odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, pozwala na twórcze spędzanie czasu, a także daje satysfakcję. Na koniec nazwał wolontariuszy znakiem nadziei w trudnych czasach XXI wieku.
Kustosz Sanktuarium nawiązał w homilii do rozpoczętego Europejskiego Roku Aktywności Seniorów. Przypomniał słowa Jana Pawła II z „Listu do ludzi w podeszłym wieku”: „Chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku. Mam na myśli zwłaszcza sferę ewangelizacji: jej skuteczność nie zależy w głównej mierze od sprawnego działania. W jakże wielu rodzinach wnuki poznają podstawy wiary dzięki dziadkom! Jednak ludzie starsi mogą wnosić dobroczynny wkład także w wielu innych dziedzinach. Duch działa, jak i gdzie chce, nierzadko posługując się ludzkimi środkami, które w oczach świata uchodzą za mało znaczące. Wiele osób znajduje zrozumienie i wsparcie u ludzi starych, samotnych lub chorych, ale umiejących dodać otuchy przez życzliwą radę, milczącą modlitwę, świadectwo cierpienia znoszonego z wytrwałą ufnością. Właśnie wówczas, gdy słabną ich siły i zdolność działania, nasi sędziwi bracia i siostry stają się szczególnie cennymi narzędziami tajemnych zamysłów Opatrzności”. Cytując słowa polskiego Papieża prezes Centrum podkreślił rolę Uniwersytetu Trzeciego Wieku powołanego przez Centrum Jana Pawła II i Miasto Wieliczka.

Po Mszy św. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wręczył indeksy studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby podczas wspólnego kolędowania połamać się opłatkiem z seniorami oraz wolontariuszami. Po przejściu do Centrum Wolontariatu  Ks. Kardynał dokonał poświęcenia budynku. Następnie, wybrane instytucje wolontaryjne z terenu województwa małopolskiego podpisały porozumienie z Centrum Jana Pawła II dotyczące ustalenia warunków wzajemnej współpracy w ramach Centrum Wolontariatu. Stronami porozumienia są: Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Małopolski Okręg Polskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna.

W trakcie uroczystości Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek i przewodniczący Rady Centrum, pogratulował inicjatywy powołania Centrum Wolontariatu. Podkreślił, że poświęcenie nowego obiektu Centrum odbywa się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Ważne jest, aby dobro się organizowało, a nie tylko zło, wspieram działalność Centrum, bo to właściwy kierunek” – podsumował bp Guzdek.

Po zakończeniu I cyklu bezpłatnych szkoleń dla wolontariuszy, Centrum Wolontariatu przystępuje do pozyskiwania środków na kolejne edycje spotkań. O inicjatywach podejmowanych przez Centrum wolontariusze są informowani na bieżąco przez organizacje do których należą oraz dzięki dostępowi do materiałów informacyjnych Centrum.

 

Zobacz artykuły: ,,Kardynał poświęcił budynek Centrum Wolontariatu"

,,Wolontariusze znakiem nadziei w trudnych czasach"

,,Dzielmy się miłością-Wolontariat"

,,Dobro bardzo dobrze zorganizowane"

 

Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!'' składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie uroczystości.

 

Fot. Piotr Sionko