Strona Główna Centrum Wolontariatu Budowanie partnerstwa
Budowanie partnerstwa PDF Drukuj Email

Polska może być wymarzoną ,,Ojczyzną wszystkich", gdy dostrzegając w niej potrzebujących będziemy się dzielić z sobą nawzajem wolontariackim braterstwem i troskliwością. Tylko w dawaniu człowiek odnajduje siebie, dojrzewając do odpowiedzialności i pokazując, iż ,,miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów".
Jan Paweł II ,,Novo millennio ineunte".

W dniu 21 stycznia br. Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" zawarło porozumienie z różnymi krakowskim instytucjami w zakresie wzmocnienia roli i znaczenia wolontariatu a w szczególności w obszarze szkolenia, wymiany informacji oraz poszerzenia kręgu osób zaangażowanych w działalność wolontariacką.

 

Partnerzy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" to:

Małopolski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum im. św. Łazarza"

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

 

Kalendarium wydarzeń dot. działalności wolontaryjnej:

* 27 listopada 2010 rok:

Pierwsza konferencja dla Wolontariuszy pt. ,,Posługa Miłosierdzia w 30. rocznicę powstania encykliki Dives in Misericordia" (miejsce: sala konferencyjna w Domu Duszpasterskim w Łagiewnikach, liczba obecnych: ok. 80 osób).

 

* 11 czerwca 2011 rok: Małopolski Dzień Wolontariusza

Przeniesienie relikwii Błogosławionego Jana Pawła II oraz I Małopolskie Spotkanie Młodych Wolontariuszy organizowane w ramach Małopolskich Dni Jana Pawła II przez Samorząd Województwa Małopolskiego, Miasto Kraków, Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!", Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie (miejsce: Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie oraz teren ,,Białych Mórz", liczba obecnych ok. 3 tysiące).

 

* 24 września 2011 rok:

Konferencja inaugurująca pracę Centrum Wolontariatu pt. ,,Dobro mądrze zorganizowane" oraz rozpoczęcie cyklu szkoleń dla wolontariuszy (miejsce: sala konferencyjna w budynku Centrum Wolontariatu, liczba uczestników na konferencji: ok. 60 osób).

 

* 21 stycznia 2012 rok:

Opłatek i kolędowanie Wolontariuszy z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, rozdanie indeksów studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II oraz poświęcenie budynku Centrum Wolontariatu (miejsce: Sanktuarium bł. Jana Pawła II, budynek Centrum Wolontariatu, liczba uczestników: ok. 200 osób).

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY  ORAZ  ORGANIZACJI  NOWYCH  INICJATYW  ZWIĄZANYCH  Z  WOLONTARIATEM !


Istnieje możliwość wsparcia działalności statutowej Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!"

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER