Światowe Dni Młodzieży - laboratorium wiary młodych Drukuj

Światowe Dni Młodzieży w Madrycie zgromadziły ok. 2 mln uczestników, którzy przybyli ze 193 krajów. Najwięcej pochodziło z Włoch, Hiszpanii i Francji. Najliczniejszą grupę z całej Polski stanowili pielgrzymi z diecezji krakowskiej: 646 uczestników oraz 63 wolontariuszy.
Kolejne ŚDM odbędą się w 2013 r. Ich miejscem będzie Rio de Janerio i będą przebiegać pod hasłem: ,,Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!"(por. Mt 28,19). W dniu 7 lutego br. Komitet Brazylijski XXVIII ŚDM zaprezentował Logo spotkania. Powoli rozpoczynają się spotkania organizacyjne przygotowujące młodzież do tego wydarzenia.

Światowy Dzień Młodzieży jest spotkaniem organizowanym przez Kościół Katolicki, w którym na zaproszenie Ojca Świętego przybywają młodzi ludzie z całego świata. Co roku odbywają się w diecezjach a co 2 lub 3 lata w wyznaczonym przez Papieża miejscu. W Krakowie Diecezjalne obchody ŚDM pt. ,,Forum Młodych" przygotowuje Ruch Apostolstwa Młodzieży. Za przygotowanie polskich grup do międzynarodowych spotkań z Papieżem odpowiada Krajowe Biuro Organizacyjne w Warszawie, które zaprasza koordynatorów diecezjalnych Centrów ŚDM do współpracy. Z tej okazji w dniach od 10-12 lutego w Turnie koło Białobrzegów trwa Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, gdzie uczestnikom zostanie przedstawiony program działania dotyczący wyjazdu na XXVIII ŚDM do Brazylii. Ponadto w programie przewidziano ciekawe tematy min.: Duszpasterstwo młodzieży w dobie ponowoczesności (ks. Marek Dziewiecki); Chrześcijanin w supermarkecie wartości- rzecz o kształtowaniu cnót (ks. Marek Adamczyk); Zaufać młodym (brat Marek z Taize) oraz przygotowanie inicjatyw duszpasterskich związanych z obchodami Roku Wiary.

Drodzy młodzi Kościół liczy na Was! Potrzebuje Waszej żywej wiary, Waszej twórczej miłości i dynamizmu Waszej twórczej nadziei. Wasza obecność odnawia Kościół, odmładza go i daje mu nową siłę. To dlatego Światowe Dni Młodzieży są łaską nie tylko dla Was, ale i dla całego Ludu Bożego.
Papież Benedykt XVI (Watykan, 6 sierpnia 2010 r.)

Wydarzenie Światowego Dnia Młodzieży stało się już ważnym momentem Waszego życia, a także życia Kościoła (...). Niech Ewangelia będzie wielkim kryterium wyznaczającym wybory i kierunki waszego życia! W ten sposób staniecie się misjonarzami w słowach i czynach, gdziekolwiek żyjecie i pracujecie, będziecie znakami miłości Boga, wiarygodnymi świadkami miłującej obecności Chrystusa.
Papież Jan Paweł II (Castel Gandolfo, 25 lipca 2001 r.)

 

Opr. na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych:

Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM

ŚDM Madryt 2011

 

Warto przeczytać:

ŚDM w Krakowie to wielka szansa dla polskiego Kościoła

Młodzi wołali: następne Dni w Krakowie

Rusza lokomotywa Światowych Dni Młodzieży