Strona Główna Centrum Dziękczynienie za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II w papieskim Centrum
Dziękczynienie za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II w papieskim Centrum PDF Drukuj Email
wtorek, 01 maja 2012 17:58

"Jan Paweł II jest obecny w naszych myślach i działaniach. Powstające Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" świadczy o naszej woli, by utrwalać i rozwijać Jego dziedzictwo" - mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 11.00 przy ołtarzu polowym na placu przed budowanym Centrum "Nie lękajcie się!".

W ramach tegorocznych uroczystości odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Ludzi Pracy . Stanowiła ona formę dziękczynienia za osobę bł. Jana Pawła II w szczególny sposób związanego ze środowiskiem robotniczym. Oprócz przedstawicieli związków zawodowych, we wspólnym dziękczynieniu za dar beatyfikacji Papieża Polaka uczestniczyli pielgrzymi z całej Polski, a także z zagranicy.

Uroczystą Eucharystię koncelebrowali kardynałowie: Franciszek Macharski, Stanisław Nagy, Marian Jaworski oraz bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz bielsko-żywiecki i biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

W homilii ks. kard. Stanisław Dziwisz nawoływał do inspirowania się ideałami Jana Pawła II, jego postawą służby Bogu i człowiekowi oraz nauką społeczną.

Wielkość Jana Pawła II polega na tym, że będąc człowiekiem głębokiej wiary i modlitwy, stawiając Boga w centrum swojej egzystencji, zafascynowany postacią Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, oddał się do dyspozycji Kościołowi, a jego życie przyjęło kształt służby człowiekowi i światutłumaczył Hierarcha.

Metropolita zaznaczył, że  Błogosławiony Papież łączył w sobie najgłębszą wiarę z tytaniczną pracą, które pomagały mu ogarniać wiele problemów świata. Stawianie w centrum problemów Boga i człowieka Kardynał określił mianem „mistyki służby”, w centrum której znajdują się sprawy Boga i człowieka. Taka świętość, taka duchowa postawa, pozwalała Ojcu Świętemu ogarniać różne obszary życia i spoglądać na nie oczyma Jezusa, dostrzegając je i oceniając w świetle Ewangelii.

Takim obszarem był sam człowiek i jego godność jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.

Kolejny obszar stanowiła współczesna kultura, dostarczająca człowiekowi wzorców życia i zachowania. "Jakże zależało Mu na tym, by nie widzieć sprzeczności między wiarą a rozumem (…). Ojciec Święty walczył o to, by nasza cywilizacja była cywilizacją życia, świętości i nienaruszalności ludzkiego życia, od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci” - mówił Metropolita.

Szczególnym obszarem apostolskiej troski Papieża była młodzież, w której dostrzegał nadzieję Kościoła odradzającego się w kolejnych pokoleniach.

Metropolita podkreślił, że dzień 1 maja, obchodzony w wielu krajach jako święto pracy, nie był i nie jest obojętny dla Kościoła. Jan Paweł II bronił ludzi pracy przed wyzyskiem. „Jeżeli chcemy pozostać wierni dziedzictwu myśli i ducha błogosławionego Papieża, powinniśmy pozostać wrażliwi na problemy i potrzeby ludzi pracy. Przede wszystkim chodzi o prawo człowieka do pracy” – mówił. Nie możemy zapominać, że zbyt wielu ludzi w naszym kraju pozostaje bez pracy, a problem ten dotyka również ludzi młodych. „Trzeba przez mądre prawa wspomagać przedsiębiorców, by mogli otwierać nowe zakłady, a nie zamykać, by mogli tworzyć nowe miejsca pracy” - mówił Kardynał.
Hierarcha podkreślał także prawo człowieka do godziwej zapłaty za wykonywaną pracę, aby mógł utrzymać siebie i swoją rodzinę oraz prawo do słusznego wypoczynku, w szczególności w odniesieniu do Dnia Pańskiego.

Kardynał mówił ponadto o wkładzie Jana Pawła II w zmiany, jakie się dokonały w naszej Ojczyźnie i w całej  Europie Środkowo-Wschodniej. „Postawa, nauczanie i zaangażowanie Ojca Świętego, a także wielu ludzi „łaknących i pragnących sprawiedliwości”, „cierpiących prześladowanie dla sprawiedliwości”, „wprowadzających pokój” oraz żarliwe modlitwy i cierpienia milionów ludzi zostały wysłuchane” – tłumaczył. „Dzisiaj, kiedy stawiamy czoło nowym problemom, nowym wyzwaniom potrzeba nam zespolić siły i budować świat bardziej sprawiedliwy, bardziej solidarny, bardziej ludzki, a więc bardziej Boży”.

Zdaniem Metropolity dar życia w wolnej Ojczyźnie jest jednocześnie zadaniem.
„Powinniśmy zdobywać przede wszystkim wolność wewnętrzną, wolność od zniewoleń, którym sami ulegamy. Powinniśmy cierpliwie budować i umacniać więzi społeczne, klimat zaufania oraz wzajemnego szacunku między ludźmi należącymi do odmiennych środowisk politycznych, ale pragnących tworzyć i pomnażać dobro wspólne” - apelował.

Po Mszy św. rozpoczął się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli "Wieliczka".

O godz. 18 w tym samym miejscu rozpoczął się ewangelizacyjny Koncert Dziękczynny. Artyści z kilku zespołów, połączeni w radosnym śpiewaniu o Bogu oddali hołd Janowi Pawłowi II w Centrum "Nie lękajcie się!".
Wystąpili: zespół „Kanaan”. Kuba Kornacki, Cezary Paciorek, Maciej Afanasjew i in. Paweł Bębenek z Przyjaciółmi oraz Maria Krawczyk z zespołem „Małe Ważne Sprawy”.

(ah)

fot. Piotr Sionko


Galeria zdjęć z uroczystej Mszy św.:

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć z koncertu dziękczynnego:

 

 

 

 

 

 Więcej fotografii na naszej stronie www.facebook.com/centrumjp2

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER