Strona Główna Centrum Debata "Encyklika Benedykta XVI Spe Salvi w oczach filozofów"
Debata "Encyklika Benedykta XVI Spe Salvi w oczach filozofów" PDF Drukuj Email
czwartek, 17 kwietnia 2008 17:14

Na spotkaniu poświęconym najnowszej encyklice Papieża Benedykta XVI zatytułowanym ?Encyklika ?Spe Salvi? w oczach filozofów?, znane autorytety naukowe, prof. Bogdan Szlachta oraz prof. Jan Woleński przy pełnej sali - przyszło ponad 60 słuchaczy - starali się zinterpretować najważniejsze filozoficzne kwestie poruszane we wspomnianym dokumencie papieskim. Spotkanie prowadził mgr Marek Przychodzeń.

Pierwszą poruszoną kwestią było zagadnienie roli filozofa we współczesnym świecie. Papież Benedykt XVI uważa, iż pierwotnym powołaniem filozofa jest nauczanie sztuki życia ?sztuki bycia prawym człowiekiem, sztuki życia i umierania?. Paneliści podjęli tę tematykę. Profesor Woleński zauważył, iż współcześnie filozofowie dalej omawiają ważne problemy i nie oddalili się od tego, co nurtuje ludzi niezwiązanych z filozofia akademicką. Profesor Szlachta był nieco bardziej krytyczny. Zauważył, iż filozof powinien być tym, który asystuje innym na drodze, po której ci zmierzają, kierując się nadzieją. Filozof ma zatem do spełnienia pewne ważne zadanie społeczne.

Kolejnym dyskutowanym problemem była kwestia roli nauki we współczesnym świecie. Tu już dało się odczuć dużą rozbieżność zdań. Profesor Woleński odróżnił naukę od techniki i stwierdził, ze nauka jako zbiór teorii nie stanowi sama z siebie zagrożenia, natomiast technika naukowa jest czymś, co pozostaje już w gestii ?generałów i polityków?, a więc może być użyta w złych celach, przeciwko człowiekowi. Nauka teoretyczna, zdaniem Woleńskiego, jest zatem w dużej mierze niezależna w stosunku do kwestii jej możliwych zastosowań, bowiem sposób jej aplikowania nie jest już kwestią ściśle naukową. Profesor Szlachta, w tonie odmiennym od wypowiedzi prof. Woleńskiego, zauważył, iż wspominana w Encyklice postać Franciszka Bacona jest ważna z tego względu, że Bacon w filozofii nauki był zwolennikiem konstruktywizmu, który to konstruktywizm przenosił się (już w pracach Bacona) ze sfery rozważań naukowych do sfery rozważań politycznych. W tym sensie filozofia Bacona torowała drogę zgoła rewolucyjnej postawie politycznej, zakładającej możliwość radykalnego przekształcenia świata.

Poruszony w dalszej kolejności problem ?politycznej krystalizacji nadziei postępu?, na przykładzie Rewolucji Francuskiej oraz proletariackiej również wywołał wiele kontrowersji. Prof. Woleński chwalił Rewolucję Francuską, głównie za jej wpływ na świadomość współczesnych ludzi, ale także za prawne wynalazki, jakie powstały na jej kanwie (Kodeks Napoleona). Prof. Szlachta stwierdził, zasadniczo w opozycji do wypowiedzi prof. Woleńskiego, że ocena Rewolucji Francuskiej jest sprawą otwartą, wspomniał m.in. spotkanie Klubu Jagiellońskiego sprzed paru lat, na którym próbowano dokonać ?sądu nad Rewolucją Francuską?, sąd ten okazał się dla owego wydarzenia niekorzystny. Prof. Szlachta podkreślał też niebezpieczny, ?wewnątrzświatowy? wymiar wiary w postęp, który niesie ze sobą określone skutki. Wiara w postęp wiąże się bowiem z nowożytnym indywidualizmem a także z relegacją wiary religijnej do sfery prywatnej, do sfery przekonań. Profesor podkreślał, że nowożytny indywidualizm oraz idea autonomii jednostki skłania ludzi do swobodnych poszukiwań, kiedy przyjmuje się, że ?wiedza jest w głowie? jednostki a nie na zewnątrz niej. Stymuluje to powstawanie rozmaitych radykalnych politycznych projektów przekształcania świata, zgodnie z abstrakcyjną wizją rzeczywistości, którą tworzą sobie poszczególni myśliciele.

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER