Konferencja pt.: " Piękno w myśli wielkich teologów i filozofów" Drukuj
czwartek, 06 listopada 2008 18:43

6 listopada 2008 r. w Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? przy ul. Kanoniczej 18, odbyła się konferencja pt.: "Piękno w myśli wielkich teologów i filozofów". Organizatorem ww. spotkania jest Koło Naukowe Teologów Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".

program konferencji:

część I - 9.00

* dr Marek Kita (PAT), wprowadzenie;

* Marcin Tomasiewicz (PAT), Piękno. Wokół myśli Tertuliana;

* Marek Myszak (PAT), Piękno w myśli św. Augustyna;

* Rafał Łyżwa (PWT we Wrocławiu), Piękno w myśli św. Bonawentury;

* dyskusja;

* Izabela Kania (PAT), Piękno w myśli Mikołaja z Kuzy;

* Ryszard Święch (PAT), Najważniejsze przestrzenie piękna w myśli Jana Pawła II;

* Sławomir Leszczyński (PAT), Piękno w myśli Jana Pawła II;

* dyskusja;

* przerwa;

* Artur Sułowski (PAT), Piękno usprawiedliwiające istnienie człowieka. Rozważania wokół myśli J. Tischnera;

* Agnieszka Kacała (PWT we Wrocławiu), "Tota pulchra!" O pięknie w mariologii J. Ratzingera;

* Barbara Misiuro (KUL), Człowieka "inaczej" i "wyżej". Tadeusza Stycznia zachwyt nad człowiekiem;

* Barbara Kupiec (PAT), Piękno w myśli Jacques'a Maritain'a;

* dyskusja;

część II - 15.00

* Zofia Sajdek (PAT), Piękno w myśli Michała Hellera;

* Martyna Krzykawska (PAT), Piękno w myśli Rogera Penrose'a;

* dyskusja;

* Jakub Brola (PAT), Pochwała ekscesu. Estetyczny amoralizm Konstantina Leontjewa;

* Grzegorz Pająk (PAT), Estetyczny aspekt myśli Hansa - Georga Gadamera;

* dyskusja;

* przerwa;

* Sylwia Wajner (PAT), Piękno w listach św. Pawła;

* Monika Marczuk (PAT), Prostytucja piękna, czyli u boku de Sade'a chwil kilka;

* Dominik Oliwa (PAT), Idea piękna w myśli teologicznej islamu;

* dyskusja;