Podpisanie umowy powołującej "Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II" w Krakowie. Drukuj
wtorek, 03 marca 2009 20:10

?Trudno o lepsze miejsce, trudno o wspanialszą ideę?

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie powołany


3 marca 2009 roku w Krakowie powstała nowa instytucja kultury, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Jego misją jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił Ojciec Święty Jan Paweł II oraz inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw o wymiarze uniwersalnym.

W dniu 3 marca 2009 roku w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w obecności ks. kard. Stanisława Dziwisza, została podpisana Umowa dotycząca powołania Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Jej sygnatariuszami byli: Prezes Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" - ks. Jan Kabziński, Prezydent Miasta Krakowa ? prof. Jacek Majchrowski oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego ? Leszek Zegzda.

Kard. Stanisław Dziwisz, zwrócił się do zebranych słowami:

?Jan Paweł II był zawsze człowiekiem dialogu w Kościele, dialogu międzyreligijnego, dialogu z drugim człowiekiem, a także dialogu społecznego i politycznego. Słowo dialog bardzo dobrze koresponduje z tą inicjatywą, którą wspólnie z miastem i województwem chcemy dziś rozpocząć i prowadzić, ażeby poprzez tę instytucję jeszcze raz pogłębić doktrynę Jana Pawła II i poznać bliżej Jego osobę".

Metropolita krakowski podkreślił, iż powołanie Instytutu to szansa na dalszy rozwój Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". "Nie możemy stać w miejscu. To przyczyni się do aktywności kulturalnej i rozwoju dialogu, tak istotnego dzisiaj w Polsce". Porozumienie trzech różnych podmiotów "budzi nadzieję na współpracę" ? uważa kard. Dziwisz.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II jest samodzielną instytucją kultury, z własnym budżetem, zarządem i programem działania. Jego misją będzie promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Sługi Bożego Jana Pawła II, współpraca ze środowiskami z całego świata utożsamiającymi się z ideami, które głosił Ojciec Święty oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz upamiętnienia dzieła pontyfikatu ?Pielgrzyma Tysiąclecia? poprzez działalność kulturalną, naukową i wydawniczą.

Przy Instytucie zostanie powołana Rada Programowa, jako ciało doradcze i opiniodawcze dyrektora Instytutu. W jej skład wejdą autorytety utożsamiające się z ideą Instytutu. Zadaniem Rady będzie wyznaczenie kierunków działalności i rozwoju Instytutu oraz ocena realizacji celów statutowych.

"Chcielibyśmy do Rady Programowej Instytutu zaprosić ludzi różnych wyznań, by nie ograniczać się tylko do chrześcijan i Europejczyków" ? powiedział dziennikarzom ks. prałat Jan Kabziński, prezes Zarządu Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". "Instytut będzie się zajmował przede wszystkim działalnością kulturalną i naukową. Zasięg i możliwości działania nowego podmiotu będą większe - również ze względów finansowych - niż dotychczasowe możliwości Centrum Jana Pawła II " - podkreślił.

W 2009 roku na Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II przeznaczono ogółem 2 200 000 zł z czego 1 000 000 zł pochodzi z budżetu Miasta Krakowa, 1 000 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, 200 000 zł przeznaczy na ten cel Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!?.

Tymczasową siedzibą Instytutu Dialogu Międzykulturowego będzie Centrum Jan Pawła II "Nie lękajcie się!" przy ul. Kanoniczej 18. Po zakończeniu budowy Centrum, Instytut zostanie przeniesiony do krakowskich Łagiewnik.

Zobacz materiał video z podpisania umowy powołującej ""Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II" (źródło: www.malopolskie.pl)