Msza święta o kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II Drukuj
niedziela, 05 kwietnia 2009 20:56

5 kwietnia 2009 r. o g. 18:00 w kościele św. św. Piotra i Pawła, przy ul. Grodzkiej 52A w Krakowie. Odbyła się Msza św. o kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. Po Eucharystii można było usłyszeć koncert w wykonaniu: Chóru Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przeplatany recytacjami.

recytacje - Krzysztof Gadacz

chór pod batutą - Joanny Gutowskiej-Kuźmicz

PROGRAM KONCERTU:

Wacław z Szamotuł - Powszednia spowiedź

Wacław z Szamotuł - Modlitwa, gdy dziatki spać idą

Patrząc na mękę Jezusa, widzimy jakby w zwierciadle cierpienia ludzkości i nasze doświadczenia osobiste. Chrystus, chociaż był bez grzechu, wziął na siebie to, czego człowiek nie mógł udźwignąć: niesprawiedliwość, zło, grzech, nienawiść, cierpienie i na koniec śmierć. W Chrystusie, poniżonym i cierpiącym Synu człowieczym, Bóg miłuje wszystkich, wszystkim przebacza i nadaje ostateczny sens ludzkiemu życiu. Dzisiaj jesteśmy tu po to, aby przyjąć to orędzie od Ojca, który nas miłuje. Możemy postawić sobie pytanie: czego On chce od nas? Chce, abyśmy patrząc na Jezusa, zgodzili się iść za Nim drogą Jego męki, aby mieć udział w Jego zmartwychwstaniu.(...) Okrzyki ?hosanna!? i ?ukrzyżuj!? stają się zatem miarą określonego sposobu pojmowania życia, wiary i chrześcijańskiego świadectwa: nie należy się zniechęcać klęskami ani nadmiernie cieszyć zwycięstwami, ponieważ jedynym zwycięstwem ? tak jak w życiu Chrystusa ? jest dochowanie wierności misji otrzymanej od Ojca: ?Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię?

(Jan Paweł II, Niedziela Palmowa 28 marca 1999)


Antonio Lotti ? Miserere

Czytamy w Ewangelii: "Żołnierze (...) narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę (...). Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego (...). A gdy Go wyszydzili, (...) odprowadzili Go na ukrzyżowanie" (Mt 27, 27-31). Oprawcami są ci wszyscy, którzy czynią zło przed Bogiem. Czasem wydaje się wręcz, że zło przeważa i że ludzie nie potrafią go powstrzymać. Młodzi pytają, co można uczynić w obliczu tak wielkiego cierpienia, tak wielkiej niesprawiedliwości, tak powszechnej przemocy i śmierci. Odkrywamy odpowiedź na to pytanie, gdy przyglądamy się innym osobom uczestniczącym w dramacie męki. Ewangelie opowiadają o człowieku imieniem Szymon, którego ?przymusili, żeby niósł krzyż Jego?, oraz o płaczących niewiastach, które towarzyszyły Mu przez całą drogę aż do miejsca ukrzyżowania. Tradycja wspomina o kobiecie imieniem Weronika, która chustą otarła twarz Jezusa. Ewangelia św. Jana opowiada, że "obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena?, a także "uczeń, którego miłował?. Wierni nie opuścili Syna Bożego ukrytego pod postacią cierpiącego Syna Człowieczego. Także dla nas Jezus na krzyżu staje się ostateczną próbą naszej wiary i sądem Bożym nad naszymi czynami.

(Jan Paweł II, Przesłanie do młodzieży uczestniczącej w Drodze Krzyżowej podczas Światowych Dni Młodzieży w Manili 1995)


Zoltan Kodály - Stabat Mater


Richard Dubra - O crux ave

Wobec tłumów, które przybyły, aby Go słuchać Pan powiedział: "A ja gdy będę wywyższony nad ziemię pociągnę wszystkich do siebie" (J 12,32). Oto więc Jego odpowiedź: wszyscy, którzy szukają Syna Człowieczego, ujrzą Go podczas Świąt Paschalnych jako prawdziwego Baranka ofiarowanego za zbawienie świata. Na Krzyżu Jezus umiera za każdego i każdą z nas. Krzyż jest dlatego największym i najbardziej wymownym znakiem jego miłości miłosiernej, jedynym znakiem zbawienia dla każdego pokolenia i całej ludzkości. (...) Z pewnością orędzie, które przekazuje Krzyż nie jest łatwe do zrozumienia w dzisiejszej epoce, w której dobrobyt materialny i wygoda są proponowane i poszukiwane jako wartości naczelne. Ale Wy drodzy młodzi nie lękajcie się głosić Ewangelii Krzyża w każdej sytuacji. Nie lękajcie się iść pod prąd!. "Jezus Chrystus... uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci... krzyżowej. Dlatego Bóg go wywyższył". Cudowny hymn z listu św. Pawła do Filipian przypomniał nam, że Krzyż ma dwa nierozłączne aspekty: jest bolesny i chwalebny równocześnie. Cierpienie i uniżenie śmierci Chrystusa są wewnętrznie powiązane z wywyższeniem i chwałą Jego zmartwychwstania.

(Jan Paweł II, Niedziela Palmowa kwietnia 2004)


Henryk Mikołaj Górecki - Zdrowaś bądź Maryja

?Oto matka twoja!" To Jezus, Panno Maryjo, z krzyża zechciał powierzyć nas Tobie, nie aby osłabić, lecz by podkreślić swoją wyłączną rolę Zbawiciela świata. Jeżeli w osobie ucznia Jana zawierzeni zostali Ci wszyscy synowie Kościoła, tym bardziej chciałbym, aby zawierzeni byli Tobie, Maryjo, wszyscy młodzi świata. Tobie, słodka Matko, której opieki zawsze doznawałem, dziś wieczór ponownie ich powierzam. Pod Twym płaszczem, w Twojej opiece szukają oni schronienia. Ty, Matko Bożej łaski, pozwól im rozbłysnąć urodą Chrystusa! To młodzi tego wieku, którzy u zarania nowego tysiąclecia przeżywają jeszcze niepokoje płynące z grzechu, nienawiści, przemocy, terroryzmu i wojny. Ale są to ci sami młodzi, na których Kościół patrzy z ufnością, świadomy, że przy pomocy Bożej łaski uda im się wierzyć i żyć, jak przystało świadkom Ewangelii w dzisiejszej dobie historii. O Maryjo, pomóż im odpowiedzieć na ich powołanie. Prowadź ich do poznania prawdziwej miłości i błogosław ich uczuciom. Wspieraj ich w chwilach cierpienia. Uczyń z nich nieustraszonych zwiastunów wielkanocnego pozdrowienia Chrystusa: Pokój wam! Razem z nimi, zawierzam Ci raz jeszcze także i siebie i z ufną miłością powtarzam Ci: Totus tuus ego sum! Cały jestem Twój! I każdy z nich razem ze mną woła do Ciebie: Totus tuus! Totus tuus! Amen.

(Jan Paweł II, Akt zawierzenia młodych Matce Bożej)


Henryk Mikołaj Górecki - Matko najświętsza