Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka Drukuj
czwartek, 23 kwietnia 2009 20:57

23 kwietnia 2009 r. w Centrum Jana Pawła II odbył się kolejny, przedostatni już przed wakacjami wykład otwarty z cyklu ?Jan Paweł II. Posługa myślenia?. Wygłosił go ks. dr hab. Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - etyk, filozof, poeta, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelny kwartalnika ?Ethos", autor wielu artykułów dotyczących filozofii Jana Pawła II.

Na wstępie wykładowca zaznaczył, iż podany wcześniej temat ?Osoba jako centralna kategoria filozofii Karola Wojtyły? jest tak obszerny, że pozwolił sobie zawęzić go do jednego zagadnienia: ?Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka?. ?Nauczanie społeczne Ojca Świętego Jana Pawła II trudno zrozumieć bez filozofii osoby, którą wcześniej rozwinął Karol Wojtyła, a z której Jan Paweł II nieustannie czerpał? ? mówił.

Zaangażowanie w szerzenie kultury praw człowieka i w ich obronę było głębokim nurtem humanizmu Jana Pawła II. Podejmując ważną dla współczesnego świata problematykę praw człowieka był on niewątpliwie kontynuatorem linii wyznaczonych przez swoich poprzedników: Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI, a przede wszystkim przez nauczanie Soboru Watykańskiego II. Natomiast własnym rysem myślenia Jana Pawła II o prawach człowieka było ukazywanie personalistycznych fundamentów doktryny praw człowieka.

Ideą jednoczącą zarówno różnorodne obszary myśli i dociekań Karola Wojtyły ? Jana Pawła II - jest pragnienie poznania człowieka. Dokonuje się ono zarówno w świetle rozumu, jak i w świetle objawienia, w granicach autonomii i zarazem współpracy rozumu i wiary. Dla Jana Pawła II człowiek pozostaje zawsze istotą nieznaną, dopóki nie pozna prawdy o sobie, wypowiedzianej przez Boga w jego znawczym działaniu. Rozwijając personalistyczną koncepcję człowieka według filozofii Karola Wojtyły ks. Wierzbicki cytował słowa papieża z opublikowanej na krótko przed śmiercią książki ?Pamięć i tożsamość?: ?Bez Ewangelii człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi?.

Po wykładzie nastąpiła ożywiona dyskusja, której nie przerwało nawet oficjalne zakończenie spotkania. Żegnając zgromadzonych słuchaczy o. dr hab. Jarosław Kupczak OP zaprosił ich równocześnie na kolejny wykład, który odbędzie się 21 maja o godz. 17.00 oraz zapowiedział wydanie drukiem materiałów z wykładów.