Strona Główna Centrum Święty Jan Paweł II o Uroczystości Objawienia Pańskiego
Święty Jan Paweł II o Uroczystości Objawienia Pańskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 stycznia 2015 15:06

Dokładnie 10 lat temu - 5 stycznia 2005 r. podczas audiencji generalnej papież Jan Paweł II powiedział: "W tych dniach rozważaliśmy wielką tajemnicę narodzenia Pana Jezusa. W Nim Bóg wszedł ostatecznie w dzieje, by ludziom ze wszystkich stron świata i wszystkich epok ofiarować zbawienie.

 

O tej właśnie powszechności zbawienia przypomina jutrzejsza uroczystość Objawienia Pańskiego. Mędrcy ze Wschodu, godnie reprezentujący całą ludzkość, rozpoznają Syna Bożego, narodzonego w Betlejem, i oddają Mu pokłon. Radosna nowina o zbawieniu jest zatem od początku skierowana do wszystkich ludów świata".

O znaczeniu Uroczystości Objawienia Pańskiego papież Jan Paweł II mówił wielokrotnie podczas homilii i rozważań przed modlitwą "Anioł Pański". 6 stycznia 2003 roku powiedział m. in.:
"Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Dziecię narodzone w noc betlejemską objawia się światu jako światło zbawienia dla wszystkich narodów. Mędrcy przybyli ze Wschodu — opowiada Ewangelia św. Mateusza — oddali pokłon Dzieciątku i ofiarowali Mu symboliczne dary: jako Królowi — złoto, jako Bogu — kadzidło, i mirrę jako Człowiekowi, który zostanie pogrzebany. [...]
Dzisiejsza uroczystość ukazuje powszechne i misyjne powołanie Kościoła. Jest on wezwany do niesienia światu światła Dobrej Nowiny, będącej źródłem życia i odnowy dla każdego człowieka i ludzkości. W szczególności jest to zadanie apostołów i ich następców — biskupów. Dlatego dziś rano, podobnie jak czyniłem to w przeszłości, wyświęciłem dwunastu nowych biskupów.
Ewangelia mówi, że gwiazda doprowadziła mędrców aż do Jerozolimy, a później do Betlejem. Dawne proroctwa porównywały mającego przyjść Mesjasza do gwiazdy. Także Maryi był przypisywany ten symbol: tak jak Chrystus jest gwiazdą, która prowadzi do Boga, podobnie Maryja jest gwiazdą prowadzącą do Jezusa.
Jej matczynej opiece powierzajmy dziś nowych biskupów i cały lud chrześcijański. W sposób szczególny zachęcam was do modlitwy za umiłowanych braci i siostry z Kościołów wschodnich, którzy, zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tych dniach obchodzą święto Bożego Narodzenia. Niech Pan, narodzony dla nas z Matki Dziewicy, przyniesie wszystkim tym wspólnotom kościelnym pogodę ducha i pokój".Święty Janie Pawle II, misjonarzu wszystkich narodów - módl się za nami!

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER