Spotkanie dla przedstawicieli wspólnot krakowskich parafii Drukuj
środa, 21 października 2009 22:53

Program spotkania:

1. 9:30 ? 9:55 - Powitanie zebranych gości, przedstawienie problematyki spotkania, przekazanie podstawowych informacji o formach pieczy zastępczej ?

Pani Józefa Grodecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

2. 10:00 ? 11:00 - Prezentacja dotycząca rodzicielstwa zastępczego:

predyspozycje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przebieg szkolenia i kwalifikacji, wsparcie dla rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka ?

przedstawiciel ośrodka adopcyjno opiekuńczego.

3. 11:00 - 12:00 - Wystąpienie osób prowadzących niezawodową, zawodową rodzinę zastępczą oraz rodzinny dom dziecka ? piecza zastępcza z perspektywy osobistej.

4. Dyżur specjalistów i osób prowadzących rodzinne formy opieki oraz pracowników MOPS ? przez ok. 1 godz. po spotkaniu.