Rodzina zastępcza: Jestem w domu! Drukuj
poniedziałek, 30 listopada 2009 00:00

14 listopada w Centrum Jana Pawła II na ul. Kanoniczej 18 odbyło się spotkanie dla przedstawicieli wspólnot działających przy krakowskich parafiach rzymskokatolickich.

Spotkanie rozpoczęła Pani Józefa Grodecka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, która przedstawiła problematykę spotkania, dotyczącą rodzinnych form opieki oraz przekazała podstawowe informacje o sposobach pieczy zastępczej. Następnie, w prezentacji dotyczącej rodzicielstwa zastępczego, przygotowanej przez Panią Katarzynę Mader, przedstawicielkę Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Krakowie, zwrócono uwagę na: predyspozycje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przebieg szkolenia i kwalifikacji, oraz wsparcie dla rodziców zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

Na zakończenie spotkania wystąpiły osoby prowadzące niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą oraz rodzinny dom dziecka: Pan Piotr Podlecki, Państwo Brygida i Jan Mazgaj oraz Edyta i Janusz Cuber. Dodatkowo po spotkaniu słuchacze mogli skorzystać z dyżuru specjalistów i osób prowadzących rodzinne formy opieki oraz pracowników MOPS.

Organizatorem konferencji było Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.