Zmiany w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" Drukuj
wtorek, 12 stycznia 2010 23:04

Nowy Statut i Struktura Centrum: Rady Patronów, Rady Centrum i Komisji Nadzorującej, sprawozdanie za rok 2009 oraz projekt planów na rok 2010 były głównymi tematami zebrania nowo powołanych władz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".

 

Spotkanie odbyło się 8 stycznia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centrum przy ul. Kanoniczej 18 w Krakowie.

Rok 2009 w Centrum ?Nie lękajcie się!? z pewnością był rokiem przełomowym. Choć oficjalne rozpoczęcie budowy Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach miało miejsce w październiku 2008 roku, to jednak ciężar głównych prac początkowych przypadł na rok 2009. Próbne obciążenia pali, palowanie właściwe, wylanie płyt głównych pod pierwsze trzy budynki pierwszego etapu budowy (kościół, Centrum Wolontariatu i Instytutu Jana Pawła II) oraz rozpoczęcie budowy murów to główne wydarzenia minionego roku. Nie brakło także inicjatyw kulturalno ? naukowych. W roku 2009 Centrum zorganizowało lub współorganizowało 7 koncertów, 6 wystaw, ok. 20 spotkań naukowo ? popularyzatorskich, wydało 3 pozycje książkowe. W tym także roku w Elblągu zrealizowane zostały "Warsztaty dla najmłodszych". W marcu 2009 wspólnie z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim oraz Miastem Kraków Centrum powołało Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Od września ubiegłego roku poszerzyło swoją działalność o szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli. Działania te podejmuje w ramach Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W roku 2010 zaplanowane są równie intensywne prace. Do końca października mają zostać ukończone roboty budowlane i wykończeniowe Centrum Wolontariatu, Instytutu Jana Pawła II oraz kościoła dolnego. Już w marcu planowane jest rozpoczęcie pracy przy budowie kościoła górnego, Centrum Konferencyjnego oraz Muzeum ? Domu Jana Pawła II. Zagospodarowany zostanie także teren wokół placu budowy.

?Nie zaniechamy również prac merytorycznych ? statutowych? ? podkreśla ks. Jan Kabziński ? Prezes Centrum.

Przygotowanie reklamy zewnętrznej na trzech tramwajach w Krakowie, przekształcenie linii tramwajowej nr 8 w linię specjalną łączącą centrum miasta z Łagiewnikami, liczne spotkania, konferencje i sympozja poświęcone wartościom prezentowanym przez Jana Pawła II to tylko niektóre wyzwania jakie stawia przed sobą Centrum. Papieski ośrodek będzie kontynuował prace w ramach Szkoły Modlitwy TOTUS TUUS oraz Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, po raz pierwszy weźmie także udział w międzynarodowych targach turystyki religijnej w Rzymie.

Centrum będzie rozbudowywało się nie tylko poprzez powstające budynki. W jego strukturach ma powstać Papieskie Centrum Informacyjne, działajace w ramach praktyk zawodowych dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

?Nie możemy zapomnieć o najważniejszych datach - kwiecień - to 5 piata rocznica śmierci Jana Pawła II, 18 maja jest 90.rocznicą Jego urodzin, a 16 października ? 32. rocznicą wyboru na Stolicę św. Piotra? ? dodaje ks. Kabziński.

Wszystkie te zadania ma ułatwić nowo podpisany Statut Centrum, który 6 stycznia 2010 roku podpisał J.E. kard. Stanisław Dziwisz.

Nowa wersja Statutu znajduje się tutaj