Strona Główna Centrum św. Jan Paweł II: "zawierzenie to jedyna właściwa odpowiedź na czyjąś miłość, zwłaszcza gdy jest to miłość matki"
św. Jan Paweł II: "zawierzenie to jedyna właściwa odpowiedź na czyjąś miłość, zwłaszcza gdy jest to miłość matki" PDF Drukuj Email
środa, 03 stycznia 2018 22:25

Do refleksji nad macierzyństwem Maryi jako Matki Kościoła zachęcał św. Jan Paweł Wielki 3 stycznia 1988 r. w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Przypomniał przy tym słowa Pawła VI, który nadał Jej ten tytuł.

"Maryja jest Matką Chrystusa, który przyjmując w Jej dziewiczym łonie ludzką naturę, złączył z sobą jako Głową, Mistyczne Ciało, którym jest Kościół. Przeto Maryja, będąc Matką Chrystusa, jest także Matką wszystkich wiernych i wszystkich pasterzy, czyli Matką Kościoła". (Paweł VI, Przemówienie z 21 listopada 1965 r.).

Święty Jan Paweł II przypomniał, że również "żłóbek jest dla nas zachętą do odkrycia prawdy o boskim macierzyństwie Maryi, która jest także naszą Matką. Sam Jezus wypowiedział tę prawdę u kresu swojej męki, gdy z wysokości krzyża zwrócił się do Matki, a następnie do umiłowanego ucznia: "Niewiasto, oto Syn Twój (...) Oto Matka Twoja", określając w ten sposób rolę Maryi w życiu Kościoła.

Rola Maryi jako Matki z istoty swej zakłada jedyny i niepowtarzalny stosunek pomiędzy osobami. W encyklice Redemptoris Mater napisałem: "Również, kiedy ta sama niewiasta jest matką wielu dzieci, jej osobisty stosunek do każdego z nich charakteryzuje macierzyństwo w samej jego istocie. Każde bowiem z dzieci jest zrodzone w sposób jedyny i niepowtarzalny, zarówno dla matki, jak dla dziecka. Każde też w sposób jedyny i niepowtarzalny jest ogarnięte ową macierzyńską miłością, na jakiej opiera się jego wychowanie i dojrzewanie w człowieczeństwie" (Encyklika Redemptoris Mater 45).

Jaka więc powinna być nasza postawa wobec Tej, którą sam Jezus dał nam za Matkę? Nie może być ona inna od postawy Jana Apostoła, o którym zostało powiedziane: "I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie" (J 19,27). Przyjąć Maryję do naszego życia znaczy i zawierzyć Jej bez reszty: oto czego Matka Boża oczekuje od każdego z nas. Zawierzenie bowiem, to jedyna właściwa odpowiedź na czyjąś miłość, zwłaszcza gdy jest to miłość matki".

Jan Paweł Wielki na zakończenie modlitwy nawiązał także do wizerunku Maryi, który z Jego inicjatywy znajduje się na Pałacu Apostolskim: "Jej pełen ciepła i pogody wizerunek wita wchodzących na ten plac. Mozaika ta jest kopią wizerunku "Mater Ecclesiae", znajdującego się w jednym z ołtarzy bazyliki św. Piotra i otaczanego czcią. Z jej pomocą pragniemy stawać się coraz bardziej wiernymi uczniami Jej Syna, który otwiera nam drogę prowadzącą do domu Ojca" - zakończył rozważanie papież.Święty Janie Pawle II
całkowicie oddany Maryi
módl się za nami!

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER