Strona Główna Centrum Kardynał Wojtyła - papieski rekolekcjonista
Kardynał Wojtyła - papieski rekolekcjonista PDF Drukuj Email
środa, 14 marca 2018 08:55

"Rekolekcje są czasem szczególnego zawierzenia Bogu. Nie idziemy ku jakiejś wielkiej przygodzie poznawczej, jak uczony w laboratorium, jak myśliciel w swoich dociekaniach. Idziemy na spotkanie Żywą Prawdą i Miłością. I w to spotkanie wnosimy siebie: siebie bez reszty, niczego nie tając i nie ukrywając, wszystko przynosząc przed Tym, który nas "zna i przenika" - mówił kard. Wojtyła podczas watykańskich rekolekcji.

Przypomnijmy, że w dniach 7-13 marca 1976 r. kard. Karol Wojtyła wygłosił rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej. Nauki rozpoczęły się w kaplicy św. Matyldy na II piętrze Pałacu Apostolskiego. Do przybyłych kardynałów - prefektów kongregacji, arcybiskupów sekretarzy i ich zastępców, oraz do samego papieża Pawła VI, kard. Karol Wojtyła powiedział na początku: „W ciągu tych dni rekolekcyjnych w szczególny sposób otoczy nas modlitwa Kościoła w Polsce, od którego przynoszę tutaj wyrazy najgłębszej duchowej jedności, wspólnoty wiary nadziei i miłości, jakby wielki niewidzialny fundament, przez który stale się wiążemy z Piotrową Opoką". Arcybiskup Krakowski mówił także, że przybywa z Kościoła, w którym przywileju uczestniczenia w rekolekcjach zamkniętych pragnie o wiele więcej mężczyzn i kobiet, niż Kościół jest w stanie obsłużyć. Kard. Wojtyła opisywał atmosferę rekolekcji oazowych dla nastolatków, tak jakby chciał, by starsi (a niekiedy dotknięci obojętnością) weterani centralnej biurokracji kościelnej spróbowali wczuć się w sytuację tych młodych z oaz, którzy podczas swoich rekolekcji znajdują „doświadczenie wielkiego Spotkania i zasadniczego odnalezienia Boga i siebie, a przez to samo sensu życia i drogi".

Rekolekcje dla Kurii Rzymskiej wykazywały uderzające podobieństwo do tematów, jakie były poruszane podczas trwającego w Krakowie Synodu. Ich osią były słowa z „Gaudium et spes”, tekst, który Wojtyła uważał za teologiczne centrum Soboru Watykańskiego II: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego".(…) Dla zilustrowania swoich tez kard. Wojtyła korzystał z osobistego duszpasterskiego doświadczenia, mówiąc poruszająco o tym, czego jako spowiednik nauczył się o ludzkiej godności i „królewskim urzędzie" chrześcijanina: „Człowiek, który klęka przy konfesjonale, aby wyznać swoje winy, ukazuje się w szczególnym jakby momencie swego człowieczeństwa, swojej godności. Bez względu na to, jak bardzo te winy obciążyłyby jego sumienie, jak bardzo poniżyłyby jego godność, sam ów akt wyznania ich w prawdzie, akt nawrócenia się sercem do Boga, ujawnia szczególną godność człowieka, jego duchową wielkość. (...) Poprzez ten moment wewnętrznej prawdy o sobie samym człowiek w szczególny sposób nawiązuje kontakt z samym Bogiem".

Rozważania Arcybiskupa Krakowskiego zakończyły się rano 13 marca. Wszystkie teksty zebrano i opublikowano później w tomie „Znak sprzeciwu". Nie ograniczały się one jedynie do teologii i odrzucenia koncepcji śmierci Boga, modnej wówczas w filozoficznych i intelektualnych dyskusjach na świecie. Był to również manifest samego Wojtyły, przedstawiający jego poglądy na przyszłość świata zagrożonego marksizmem z jednej, a wybujałym kapitalizmem z drugiej strony.

Wrażenie, jakie zrobiły rekolekcje i to nie tylko w Watykanie, sprawiło, że „New York Times" umieścił nazwisko kard. Wojtyły na liście dziesiątki najbardziej prawdopodobnych kandydatów do papieskiego tronu. W Kościele zaś szczególnie zwrócono uwagę na jego głęboką wiarę i skromność i ogromne doświadczenie duszpasterskie.Unikatowe wydanie rekolekcji ze wzruszającym listem Jana Pawła II o tym albumie, napisanym trzy dni przed śmiercią można nabyć w Księgarni Papieskiej na terenie Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER