Strona Główna Centrum św. Jan Paweł Wielki: "Przyjmijmy to życie, którego źródłem jest Jego Ofiara"
św. Jan Paweł Wielki: "Przyjmijmy to życie, którego źródłem jest Jego Ofiara" PDF Drukuj Email
niedziela, 18 marca 2018 05:06

"Dzisiaj słyszymy, że Pan Jezus zapowiada swoją śmierć. Jest to piąta niedziela Wielkiego Postu; zbliżyliśmy się bardzo do Wielkiego Tygodnia, do Triduum Sacrum, które na nowo przypomina nam w sposób szczególny Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie" - mówił św. Jan Paweł Wielki podczas homilii wygłoszonej 1 kwietnia 1979 r. w parafii św Bonawentury w Torre Spaccata.

"Dlatego słowa, którymi Pan zapowiada swój bliski kres, mówią o chwale. «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. (...) Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» (J, 12, 23. 27-28). I wreszcie wypowiada słowa, które tak głęboko ukazują tajemnicę odkupieńczej śmierci: «Teraz odbywa się sąd nad tym światem. (...) A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». (J 12, 31-32). To wywyższenie Chrystusa nad ziemię poprzedziło wywyższenie w chwale: wywyższenie na drzewie Krzyża, wywyższenie męczeńskie, wywyższenie śmiertelne - kontynuował Ojciec Święty.


Jezus zapowiada swoją śmierć także w tych tajemniczych słowach: «Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity» (J 12,24). Jego śmierć jest rękojmią życia, jest źródłem życia dla nas wszystkich. Przedwieczny Ojciec postanowił tę śmierć w porządku łaski i zbawienia, tak jak w porządku natury postanowiona jest śmierć ziarna pszenicy w ziemi, ażeby mógł ukazać się kłos przynoszący obfity plon. Tym plonem, który staje się chlebem codziennym, żywi się potem człowiek. Także ofiara, jaka dokonała się w śmierci Chrystusa, stała się pokarmem naszych dusz pod postaciami chleba.

Przygotujmy się na przeżywanie Wielkiego Tygodnia, Triduum Sacrum, śmierci i zmartwychwstania. Przyjmijmy to życie, którego źródłem jest Jego Ofiara. Przechodźmy przez to życie posilając się pokarmem Ciała i Krwi Odkupiciela, wzrastajmy w nim, aby osiągnąć życie wieczne" - zakończył homilię Jan Paweł Wielki.

 

Dzisiaj w papieskim Sanktuarium ostatnia nauka rekolekcyjna. Zapraszamy na Białe Morza.

 

 

 

ŚWIĘTY JANIE PAWLE WIELKI
zakochany w Krzyżu Chrystusa
módl się za nami!

 

 


 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER