Strona Główna Centrum kard. Dziwisz: "Litania do św. Jana Pawła II jest portretem apostoła naszych czasów"
kard. Dziwisz: "Litania do św. Jana Pawła II jest portretem apostoła naszych czasów" PDF Drukuj Email
sobota, 14 kwietnia 2018 07:32

„Litania do św. Jana Pawła II – Portret Apostoła naszych czasów” to tytuł wykładu, który na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłosił wczoraj kard. Stanisław Dziwisz. Podczas spotkania w auli Stefana kard. Wyszyńskiego mówił o wezwaniach modlitwy odnoszących się do postawy, cech oraz spraw bliskich sercu świętego papieża.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, władze uniwersytetu, licznie przybyli studenci oraz uczniowie lubelskich szkół noszących imię Jana Pawła II.

Jan Paweł II okazał się nadzwyczajnym darem dla współczesnego Kościoła i świata. Był gigantem wiary. Był gigantem ducha. Był gigantem pracy i służby. Zostawił nam dziedzictwo, z którego będą czerpać pokolenia. Naszym obowiązkiem, ale także przywilejem jest to dziedzictwo zachować i twórczo rozwijać, w odpowiedzi na nowe wyzwania, przed którymi staje Kościół i świat - mówił kardynał Stanisław Dziwisz

- Litania to nasz dialog ze Świętym. To dialog ziemi z niebem i nieba z ziemią. Wierzymy bowiem głęboko, że nasze prośby kierowane do św. Jana Pawła II są zapisywane w jego sercu. Co więcej, są zapisywane w Sercu Boga, wobec którego św. Jan Paweł II jest orędownikiem naszych spraw. Warto więc prowadzić taki dialog.

Zaznaczył, że każde wezwanie mogłoby stać się tematem osobnej konferencji. Tytuły, jakimi został obdarzony Święty, przypominają o najważniejszych wydarzeniach z jego pontyfikatu i składają się na duchowy portret Jana Pawła II.

- Pierwsze wezwania litanii wprowadzają nas w głębiny życia Trójcy Przenajświętszej i jednocześnie
w najgłębszy nurt życia duchowego Jana Pawła II. Uświadamiamy sobie, że był on i tym bardziej obecnie jest on zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie. Był i jest zjednoczony z Chrystusem - Odkupicielem człowieka. I był, i jest napełniony Duchem Świętym - Panem i Ożywicielem.

Kardynał nawiązał do trzech papieskich encyklik, napisanych na początku pontyfikatu: „Redemptor hominis", „Dives in misericordia" i „Dominum et Vivificantem", które poruszały następującą problematykę: Jezus Chrystus jako Odkupiciel, miłosierdzie Boże, Duch Święty. Dopełniając obraz Jana Pawła II jako człowieka głęboko zanurzonego w rzeczywistości duchowej, kardynał zaznaczył, że litania potwierdza miłość Papieża do Maryi i szacunek, jakim otaczał on świętych i błogosławionych.

- To Jej, Matce Chrystusa, wypowiedział całym swoim życiem: Totus Tuus. To Jej poświęcił również encyklikę „Redemptoris Mater". To do Jej sanktuariów pielgrzymował niezmordowanie na całym świecie, poczynając od Kalwarii Zebrzydowskiej, położonej najbliżej Wadowic, aż po Lourdes, do którego odbył swoją ostatnią międzynarodową podróż apostolską w połowie sierpnia 2004 roku, a więc siedem miesięcy przed śmiercią. Był przyjacielem świętych i błogosławionych, również tych bardzo licznych, których wyniósł do chwały ołtarzy, aby ludowi Bożemu ukazać żywe przykłady świętości.

Kardynał porównał litanię do mozaiki, która w niezwykły sposób opisuje apostolską posługę Papieża Polaka. Litania nazywa Jana Pawła II „Mężem modlitwy zanurzonym w Bogu", „Uosobieniem pracowitości", „Wytrwałym w cierpieniu", zwracając uwagę na rolę modlitwy i pracy w jego pontyfikacie, a także podkreślając postawę Jana Pawła II wobec cierpienia.

- Najobszerniejszą część litanii do św. Jana Pawła II stanowią wezwania, charakteryzujące jego posługę pasterską. Ten segment litanii rozpoczyna się od przypomnienia, że był następcą św. Piotra. Jan Paweł II był tego przenikliwie świadom, a posługa piotrowa i związane z nią poczucie odpowiedzialności za Kościół powszechny, a także za losy ludzkości, to wszystko wpisało się w jego nową, papieską tożsamość. Już podczas inauguracji pontyfikatu nawiązywał do osoby i misji galilejskiego Rybaka, który przybył do stolicy pogańskiego Imperium Rzymskiego i w Wiecznym Mieście złożył najwyższe świadectwo swemu Mistrzowi. Litania przyznaje świętemu Papieżowi tytuł „Stróża Kościoła nauczającego prawd wiary", „Ojca Soboru i wykonawcy jego wskazań" oraz „Umacniającego jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej". Za tymi tytułami kryje się zaangażowanie Jana Pawła II w głoszeniu prawdy o Bogu i człowieku, o podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła, co znalazło szczególny wyraz w jego encyklice „Veritatis splendor".

Wezwania litanii nawiązują również do licznych podróży apostolskich, a także zwracają uwagę na fakt, że pontyfikat Jana Pawła II promował cywilizację miłości. Modlitwa odnosi się również do troski Papieża o małżeństwo i rodzinę, a także o młodzież, kapłanów i osoby konsekrowane.

- Litania do św. Jana Pawła II to swoiste vademecum - krótki przewodnik do poznania osoby i dokonań świętego Papieża. Jak wspomniałem na początku, niemal każde wezwanie litanii zasługuje na oddzielne opracowanie. Charakterystyczną cechą litanii jest to, że stanowi ona swoisty dialog ze Świętym. Zwracając się do niego różnymi tytułami, nawiązującymi do jego osobowości i jego dokonań, jednocześnie prosimy go o pomoc i wsparcie w tym zakresie, a także uświadamiamy sobie, że każda i każdy z nas powinien kroczyć drogą osobistego powołania - drogą miłości i służby. Tak, jak on. Tak jak św. Jan Paweł II - dodał na zakończenie wykładu.

Kardynał Dziwisz obecny był również w Lublinie podczas uroczystości, związanych z nadaniem jednej z ulic imion rodziców Jana Pawła II - Emilii i Karola Wojtyłów. Podziękował władzom miasta i życzył mieszkańcom Lublina, aby ten wymowny gest inspirował wszystkich do troski o wspólne dobro.

- Wiemy, jak bardzo św. Jan Paweł II związany był z Lublinem, zwłaszcza jako wieloletni wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który do swojej nazwy dopisał jego imię. Otwarcie ulicy Emilii i Karola Wojtyłów oraz Ronda Światowych Dni Młodzieży - 2016 na pewno będzie umacniało pamięć o wielkim Papieżu i Polaku.

Ostatnim wydarzeniem, w jakim uczestniczył kardynał było bierzmowanie młodzieży w Kościele św. Jana Pawła II. Przypomniał wiernym troskę, jaką Papież otaczał młodych i zadania, jakie im wyznaczał. Następca św. Piotra na początku swojego pontyfikatu nazwał młodzież nadzieją Kościoła i wzywał ich do otwarcia się na Chrystusa.

- Dzisiaj, bardziej dojrzali, wkraczacie w następny etap chrześcijańskiego wtajemniczenia, przyjmując sakrament bierzmowania i wraz z nim dary Ducha Świętego. Otwórzcie wasze serca na przyjęcie tych darów, aby one owocowały w waszym życiu, abyście się stawali coraz bardziej świadomymi i wiarygodnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie, zwłaszcza w waszych środowiskach, wobec waszych rówieśników. Na takie świadectwo liczymy wszyscy. Na takie wasze świadectwo oczekuje Kościół i Ojciec Święty Franciszek, który na jesień tego roku zwołał Synod Biskupów poświęcony młodym, ich wierze i powołaniu.


źródło: diecezja.pl

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER