Strona Główna Centrum Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Królowo nieba, wesel się! Alleluja! PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2018 06:16

"Kościół za pomocą swojej antyfony wielkanocnej "Królowo nieba" przemawia do Matki, która miała szczęście nosić w swoim łonie, pod sercem, a później w ramionach Syna Bożego i naszego Zbawiciela" - mówił święty Jan Paweł Wielki 2 maja 1979 r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra.

"Ostatni raz przyjęła Go w ramiona, kiedy Go zdjęto z krzyża, na Kalwarii - kontynuował Ojciec Święty. Na Jej oczach zawinięto Go w żałobne prześcieradło i zaniesiono do grobu. Na oczach Matki! I oto trzeciego dnia znaleziono grób pusty. Ale Ona nie była pierwszą, która to stwierdziła. Najpierw były "trzy Marie", a wśród nich Maria Magdalena, nawrócona grzesznica. Stwierdzili to nieco później Apostołowie uprzedzeni przez kobiety. I chociaż ewangelie nie mówią nam nic o obecności Matki Chrystusa na miejscu Jego Zmartwychwstania, jednakże wszyscy myślimy, że Ona winna była w jakiś sposób być obecna jako pierwsza. Ona jako pierwsza winna była uczestniczyć w tajemnicy Zmartwychwstania, ponieważ takie było prawo Matki.

Liturgia Kościoła szanuje prawo Matki, kiedy kieruje do Niej to szczególne wezwanie do radości ze Zmartwychwstania: Wesel się! Zmartwychwstał, jak powiedział! I zaraz ta sama antyfona dodaje prośbę o wstawiennictwo: Módl się za nami do Boga! Objawienie Boskiej mocy Syna przez Zmartwychwstanie jest jednocześnie objawieniem "wszechmocy wstawienniczej" (omnipotentia supplex) Maryi w odniesieniu do tego Syna" - mówił papież.

W dalszej części katechezy Jan Paweł Wielki przypomniał nauczanie soborowe o Matce Bożej. Na zakończenie audiencji św. Jan Paweł Wielki powiedział:
"Matce Chrystusa i Kościoła poświęcam cały świat, wszystkie narody ziemi, wszystkich ludzi, ponieważ Ona jest Matką wszystkich. Jej poświęcam szczególnie tych, dla których życie jest trudniejsze, surowsze, tych, którzy cierpią fizycznie lub duchowo, którzy żyją w nędzy, którym wyrządza się niesprawiedliwość lub szkody".

 

 

Święty Janie Pawle Wielki
Całkowicie oddany Maryi,
módl się za nami!

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER