Strona Główna Centrum Niedziela Dobrego Pasterza
Niedziela Dobrego Pasterza PDF Drukuj Email
sobota, 21 kwietnia 2018 20:01

"Kościół poświęca czwartą Niedzielę Wielkanocną Dobremu Pasterzowi. Jest to postać bardzo interesująca i droga pierwotnemu Kościołowi rzymskiemu, jak to wynika z tylu historycznych świadectw. Jest to postać bogata w znaczenia dla tych, którzy są obeznani z Pismem Świętym - mówił Ojciec Święty Jan Paweł Wielki 6 maja 1979 r. w rozważaniu przed modlitwą "Regina caeli".

"Dobry Pasterz - kontynuował papież - to Jezus Chrystus, Syn Boga i Maryi, nasz Brat i Odkupiciel. Co więcej: trzeba powiedzieć, że On jest jedynym, prawdziwym i wiecznym Pasterzem naszych dusz! Określając siebie samego tym tytułem, uzasadnia jednocześnie i zasadność przypisania tej nazwy: tylko On w rzeczywistości zna swe owce i one Go znają (por. J 10,14), tylko On "daje życie za owce" (J 10, 11) i tylko On kieruje nimi i prowadzi je po pewnych drogach; tylko On broni je od złego, które jest symbolizowane przez drapieżnego wilka. W tym wspaniałym dziele Chrystus nie chce jednak być i działać sam, ale pragnie mieć przy sobie współpracowników – ludzi wybranych z ludu, dla ludu (por. Hbr 5,1) – ludzi, których wzywa szczególnym „powołaniem” miłości, którym udziela swej świętej władzy i wysyła ich w świat jako apostołów, aby kontynuowali zawsze i wszędzie, aż do końca czasów, Jego zbawcze posłannictwo. Chrystus więc potrzebuje, pragnie odpowiedzi „powołanych”, ich gorliwości i miłości, aby móc poznawać, prowadzić, bronić i kochać tyle innych owiec, poświęcając, jeśli trzeba, także i życie za nie.

 

Oto dlaczego IV niedziela Wielkanocy mówiąc o Dobrym Pasterzu przypomina nam o tych, którzy są wybrani i posłani, aby przedłużać w czasie i w przestrzeni posłannictwo Chrystusa (biskupi i kapłani) i przypomina też sprawę powołań – przedmiot tylu nadziei i niepokojów Kościoła. Mając na uwadze to, że – jak stwierdza Sobór – „obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej”1 i mając przed oczyma wagę tego problemu, rodzi się spontanicznie idea, aby połączyć niedzielę Dobrego Pasterza z gorącą i pełną ufności modlitwą do Pana.  Ona bowiem pozwala nam odkrywać nieustannie wymiary tego Królestwa, o którego przyjście modlimy się codziennie powtarzając słowa, których nauczył nas Chrystus. Wtedy też poznajemy, jakie jest nasze miejsce w realizacji tej prośby: „Przyjdź królestwo twoje...” Kiedy modlimy się, dostrzegamy łatwiej „pola, jak bieleją na żniwo” (J 4,35) i rozumiemy znaczenie słów, które Chrystus wypowiedział patrząc na nie: "Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Mt 9,38).

Wspólnota chrześcijańska musi czuć się więc głęboko zaangażowana w modlitwę, jeśli chce rozwiązać w sposób skuteczny i zadowalający sprawę powołań. Musi modlić się dużo, z ufnością i wytrwałością, nie zaniedbując ponadto odpowiednich inicjatyw duszpasterskich i dając, szczególnie przez dusze konsekrowane, jasne świadectwo życia w wierności powołaniu Bożemu. Trzeba z łagodną przemocą zmusić serce Pana, który raczył nas powołać do współpracy z sobą w utwierdzaniu i rozszerzaniu swego królestwa na ziemi, aby "miłość Chrystusowa" (2 Kor 5,14) rozbudziła Boże powołanie w sercach wielu młodych i innych duszach szlachetnych i wspaniałomyślnych.

Zwracam się także ze szczególnym apelem, do ludzi młodych. Najdrożsi, spójrzcie na ideał reprezentowany przez postać Dobrego Pasterza - ideał światła, życia, miłości. Pomyślcie jednocześnie, jak bardzo naszym czasom potrzebne są takie ideały. Jeśli Bóg spojrzy na was z upodobaniem, jeśli was wybierze, jeśli powoła was, abyście byli jego współpracownikami, nie ociągajcie się ani chwili w swym wspaniałomyślnym „tak" - na wzór odpowiedzi, jaką dała Panna Najświętsza aniołowi. Nie będziecie żałowali! Wasza radość będzie prawdziwa i pełna. Wasze życie okaże się bogate w owoce i zasługi, ponieważ staniecie się z Nim i przez Niego posłańcami pokoju, czyniącymi dobrze, współpracownikami Boga w zbawianiu świata!" - zakończył rozważanie papież.
Przeczytaj także: Orędzia Jana Pawła Wielkiego na Światowe Dni Modlitw o Powołania


 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER