Strona Główna Centrum Święty Józef - patron pracujących i poszukujących pracy
Święty Józef - patron pracujących i poszukujących pracy PDF Drukuj Email
wtorek, 01 maja 2018 07:49

"W dniu 1 maja, w którym czcimy św. Józefa Rzemieślnika, w szczególny sposób obejmuję myślą i modlitwą ludzi pracy. Psalmista napisał: «Z pracy rąk swoich będziesz pożywał, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie» (Ps 128 [127], 2). Proszę Pana Boga, aby — mimo narastających trudności i bezrobocia — to błogosławieństwo owocnej pracy stało się udziałem wszystkich Polaków. Niech godna praca będzie dla każdego źródłem dobra i szczęścia!" - mówił św. Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 1 maja 2012 roku.

1 maja 1980 r., podczas spotkania z wiernymi na Placu Św. Piotra Ojciec Święty Jan Paweł Wielki prosił o modlitwę za wszystkich pracujących mężczyzn: "Św. Józef - mąż pracy. Św. Józef - mąż Boży, który przez Opatrzność został postawiony w samym centrum dwóch wielkich rzeczywistości ludzkiego losu, jakimi są rodzina i praca. Wszyscy tkwimy w sercu tych rzeczywistości, specjalnie zaś ci, którzy żyją w rodzinie, w małżeństwie, którzy pracują na chleb dla swych rodzin. I w ten sposób św. Józef staje się patronem większości mężczyzn chrześcijan i patronem laikatu. Przykład jego stawia nam żywo przed oczy to, czym może być powołanie chrześcijańskie w życiu rodzinnym i w środowisku pracy. Tak więc, spoglądając na tę tak wspaniałą, a jednocześnie tak prostą i pokorną postać św. Józefa, módlmy się dzisiaj, teraz, za wszystkich mężczyzn żyjących w rodzinach, zwłaszcza za tych, którzy tak jak św. Józef pracą rąk własnych zarabiają na chleb dla swoich rodzin".

Natomiast 19 marca 2003 r. podczas audiencji generalnej Jan Paweł Wielki mówił miedzy innymi: "Św. Józef, tak wielki, a zarazem tak pokorny święty, niech będzie wzorem dla chrześcijańskich pracowników, którzy uciekają się do jego wstawiennictwa w każdej sytuacji. Troskliwej pieczy opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu chciałbym dziś powierzyć młodych ludzi przygotowujących się do zawodu, który będą wykonywać w przyszłości, bezrobotnych i cierpiących z powodu kryzysu na rynku pracy, rodziny oraz cały świat pracy i jego oczekiwania, wyzwania, problemy i perspektywy".

W roku 1955 papież Pius XII ustanowił święto św. Józefa Rzemieślnika, aby nadać chrześcijański sens i wartość tzw. „Święta Pracy”. Papież Pius XII czynił wszystko, by wskazywać na św. Józefa jako na opiekuna wszystkich klas społecznych, wszystkich zawodów, z uwagi na to, że ten właśnie Święty pracował w głębokim poczuciu społecznego obowiązku i służby dla Boga. Praca tak pojęta jest środkiem do szczęścia tak na ziemi jak i w niebie.

Do myśli papieża Piusa XII powrócił w adhortacji "Redemptoris custos" św. Jan Paweł II, który podkreślił w niej, że w osobie świętego Józefa został dowartościowany wszelki ludzki wysiłek. Szczególnie wysoko Józef z Nazaretu wyniósł godność robotników, rzemieślników i wszystkich ludzi pracy fizycznej. Trud fizyczny Józefa w planie Bożym stał się nobilitacją ludzkiej pracy w ogóle, bowiem jest ona “dobrem człowieka”, które “przekształca przyrodę” i sprawia, że człowiek “poniekąd bardziej staje się człowiekiem".

Miłość do Boga i do ludzi kształtowała życie św. Józefa w Betlejem, w Egipcie, a także w Nazarecie. Owocem tej miłości była zwyczajna praca, która była zarazem drogą do uświęcenia w życiu rodzinnym. Dlatego dzisiaj św. Józef jest wzorem dla ludzi prostych i pokornych, ponieważ daje przykład, że aby być dobrym i autentycznym chrześcijaninem, nie trzeba dokonywać, ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste – „byle prawdziwe i autentyczne” (por. Redemptoris custos 24).

 


Polecamy:

1. Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II "Redemptoris custos. O świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła".

2. Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej "Laborem exercens".

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER