Strona Główna Centrum Św. Jan z Kęt w nauczaniu kard. Wojtyły i papieża Jana Pawła II
Św. Jan z Kęt w nauczaniu kard. Wojtyły i papieża Jana Pawła II PDF Drukuj Email
sobota, 20 października 2018 07:28

Kardynał Karol Wojtyła podczas swej biskupiej posługi w Krakowie (1964-1978) bardzo często odwoływał się do postaci św. Jana z Kęt. Osoba świętego była przywoływana podczas wypowiedzi, konferencji, czy w listach pasterskich arcybiskupa krakowskiego pisanych najczęściej przy okazji inauguracji roku akademickiego.

W latach posługi abp. Wojtyły w Krakowie miały miejsce także wyjątkowe rocznice związane z postacią świętego: sześćsetlecie istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (1964), dwusetna rocznica kanonizacji świętego (1967), i pięćsetna rocznica śmierci Jana z Kęt (1973).

Z tej okazji w 1964 r. metropolita krakowski wystosował list skierowany do duchowieństwa i wiernych archidiecezji, w którym m.in. przypomniał biografię zasłużonego dla Krakowa duszpasterza i naukowca. Jan Kanty - pisał kard. Wojtyła - przez swoje pracowite i ofiarne życie dostąpił chwały świętości. Hierarcha podkreślił zasługi świętego dla rozwoju polskiej nauki, za co po dzień dzisiejszy ma swoje miejsce w pamięci mieszkańców Krakowa i wszystkich Polaków. Zdaniem arcybiskupa Wojtyły Jan Kanty zapisał się przede wszystkim swoją wyjątkową dobrocią, która po dzień dzisiejszy jest związana z jego postacią. Owa dobroć ma swoje szczególne odbicie w podejściu do uczącej się młodzieży. Wiemy z pewnością, że niemal od początków swojej kariery uniwersyteckiej popierał młodych i zdolnych ludzi, zarówno krewnych jak i całkowicie obcych, którzy ciągnęli za nim na studia do krakowskiej Alma Mater. Jeden z nich, Mateusz, został nawet w roku 1450 magistrem na wydziale filozoficznym. Za taką postawę, pisze Wojtyła w liście pasterskim, możemy Go nazywać nie tylko patronem studentów, ale ogólnie młodzieży:

„Jest Patronem profesorów, nauczycieli i wychowawców, a równocześnie studentów, uczniów i w ogóle młodzieży. Odczuwamy to nawet poprzez stulecia, że miał zawsze wiele zrozumienia dla jej potrzeb i trosk”.

Także w swoich kazaniach kard. Wojtyła zawsze podkreślał wielkość świętego oraz przypominał rolę, jaką odegrały w jego życiu dwie wspólnoty: rodzinna i parafialna:

„Przed pięciuset laty rodzina, rodzice Jana, zakorzenieni w Kościele, w tej parafii, dając początek życiu swojego dziecka, wychowując to dziecko w duchu wiary i moralności czerpanych z Ewangelii, ukształtowali człowieka, który przez rodzinę wpisał się w Kościół; a przez Kościół wpisał się w dzieje narodu, w dzieje rodziny ludzkiej, w dzieje zbawiania człowieka: wpisał się wielkimi zgłoskami”. Kazanie kard. Wojtyły wygłoszone w kościele parafialnym w Kętach, 14 X 1973

Arcybiskup krakowski często przypominał, że świętość Jana z Kęt kształtowała się w jego zwyczajnej, pracowitej codzienności: najpierw studenta, zdobywającego kolejne etapy awansu zawodowego, później uczonego magistra, i w końcu profesora Akademii Krakowskiej. Jako profesor odznaczał się wyjątkową solidnością i uporządkowaniem swojego życia, które jednocześnie szło z jego rozwojem duchowym. „On z dnia na dzień i z roku na rok czynił to, co czyni każdy profesor: przygotowywał wykłady, przyswajał szeroki zasięg myśli już współczesnej swoim studentom, z całym szacunkiem obcował ze wszystkim, co myśl ludzka aż do jego czasów wniosła w skarbiec wiedzy”.

W przemówieniu na zakończenie uroczystości upamiętniających pięć setną rocznicę śmierci świętego Jana kardynał Karol Wojtyła podkreślał jeszcze jedną ważną cechę tego świętego. Był on nie tylko znakomitym profesorem, lecz także duszpasterzem otwartym na potrzeby człowieka.

"W historii Kościoła jest niewiele takich postaci, które w tak doskonały sposób łączyłoby stanowisko profesorskie i jednocześnie posłannictwo duszpasterskie".

Jan z Kęt był na swoje czasy tym, kogo w dzisiejszych czasach nazywamy duszpasterzem akademickim. Śmiało zatem można go nazywać patronem duszpasterstwa studentów. Kolegiata św. Anny, gdzie spoczywają jego relikwie, winna stanowić i poniekąd stanowi ośrodek całego duszpasterstwa akademickiego w Krakowie. Wszyscy studenci, profesorowie, ludzie związani ze środowiskiem akademickim mają w osobie św. Jana bezcennego patrona, który jest dla nich przykładem, a jednocześnie orędownikiem.

„Wszyscy przybywamy tutaj, ażeby jeszcze raz niejako znaleźć się pod Jego patronatem i żeby powiedzieć sobie, a także i światu, jak ten patron jest dla nas drogi i nieprzemijający. A nieprzemijający jest dlatego, ponieważ sprawy, które reprezentuje niejako z nieba święty Jan Kanty są wciąż żywe, są pełne treści”. K. Wojtyła, Kazanie wygłoszone w kościele św. Anny w Krakowie, 21 XII 1973.

Wymowne są również słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Watykanie 4 stycznia 1996 r. do rektorów polskich uczelni wyższych. Na zakończenie przemówienia, odłożywszy przygotowany tekst, Ojciec Święty odsłonił przed obecnymi na spotkaniu swoje serce, o czym świadczy to wzruszające zwierzenie: [...]

"trudno mi zakończyć, nie wracając do tego krakowskiego kościoła akademickiego św. Anny, tam, gdzie spoczywa w sarkofagu św. Jan Kanty, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, gdzie wiele czasu spędziłem jako kapłan, jako student, jako biskup, kardynał. I tam często wracam myślą i pamięcią".

7 czerwca 1997 roku Jan Paweł II mógł uklęknąć przy grobie św. Jana z Kęt w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny w Krakowie. W przemówieniu wygłoszonym wtedy do środowisk akademickich papież mówił m.in.:

„Wiek XV bowiem to w historii Krakowa wiek świętych, i to świętych związanych ściśle z Uniwersytetem. Wtedy na Uniwersytecie kształcił się, a potem nauczał św. Jan z Kęt, którego szczątki doczesne znajdują się w tej właśnie akademickiej kolegiacie św. Anny.  […] Jan z Kęt otwiera ten krąg świętych piętnastowiecznych tworzących tzw. felix saeculum Cracoviae i jest w tym szeregu postacią dominującą".

Papież zachęcał, aby przez jego przyczynę polecać Panu Bogu sprawę rozwoju uniwersytetów w naszej ojczyźnie.

Źródło: „Św. Jan Kanty w nauczaniu kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II” [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 67 (2014) nr 2, s. 123–131

 

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER