Zapraszamy na XIII edycję Dni Jana Pawła II Drukuj
poniedziałek, 29 października 2018 08:24

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie serdecznie zaprasza na XIII Dni Jana Pawła II w Krakowie, które odbędą się w dniach  6-8 listopada 2018 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II jest słowo: "NIEPODLEGŁOŚĆ". Będziemy zaszczyceni, mogąc gościć Państwa jako uczestników tych wydarzeń, które łączą środowisko akademickie Małopolski w celu upamiętnienia postaci Papieża Polaka i kontynuacji dziedzictwa myśli i czynów, jakie po sobie pozostawił.

PROGRAM XIII EDYCJI DNI JANA PAWŁA II

6 XI 2018, godz. 9.00 – Instytut Teologii Dogmatycznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, Kraków

Konferencja naukowa JAN PAWEŁ II A POLSKI MESJANIZM (Wokół „Liturgii dziejów” Pawła Rojka)

PROGRAM

Sesja I – prowadzenie: ks. dr hab. Robert Woźniak

9.00-9.30 Otwarcie

9.30-10.00 dr Paweł Rojek (UJ) – Jan Paweł II i polski mesjanizm

10.00-10.30 prof. Michał Masłowski (Sorbona) – Jan Paweł II: mesjanizm czy uniwersalizm etyczny?

10.30-11.00 dr Anna Karoń-Ostrowska (Ignatianum) – Jan Paweł II – mesjanizm polski czy chrześcijański?

11.00-12.00 Dyskusja

Sesja II – prowadzenie: ks. prof. Jan Daniel Szczurek

14.30-15.00 prof. Andrzej Wawrzynowicz (UAM) – Miejsce Jana Pawła II w historycznym sporze o mesjanizm polski

15.00-15.30 ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk (KUL) – Jan Paweł II i polska teologia narodu (temat do potwierdzenia)

15.30-16.00 dr Rafał Tichy (UW) – Niepokonane Miasto. Refleksja Jana Pawła II nad obecnością zła i cierpienia w dziejach jego narodu

16.00-17.00 Dyskusja


6 XI 2018, godz. 15.30 – Akademia Ignatianum w Krakowie, Aula Wielka im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ, ul. Kopernika 26
Konferencja naukowa Jan Paweł II – patron Niepodległej

15.30–16.00  Dr hab. Mieczysław Rokosz, prof. AIK, Dlaczego Polacy przetrwali epokę rozbiorów

16.00–16.30  Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Idea niepodległości w Polsce po 1945 roku

16.30–17.00  Dr hab. Mateusz Nieć, prof. nadzw., Idea niepodległości w przededniu i pierwszych dniach wolności w homiliach papieskich. Z dziejów nauczania społecznego Jana
Pawła II podczas pielgrzymek do Polski

17.00–18.00  Przerwa i dyskusja6 XI 2018, godz. 18.00 – Filharmonia im. K. Szymanowskiego, ul. Zwierzyniecka 1 – wstęp wolny

Koncert w ramach XIII Dni Jana Pawła II Niepodległość

Henryk Mikołaj Górecki
Totus Tuus na chór mieszany a cappella op. 60 (1987)
Kantata na organy solo op. 26 (1968)
Salve, Sidus Polonorum (Kantata o św.Wojciechu) na wielki chór mieszany, 2 fortepiany, organy i zespół instrumentów perkusyjnych op. 72 (1997)

Chór Akademii Muzycznej w Krakowie
Józef Serafin – organy
Monika Płachta, Alicja Chyla-Wróbel – fortepiany
Dariusz Bąkowski-Kois – organy
Tomasz Sobaniec, Bartosz Sałdan – instrumenty perkusyjne
Stanisław Krawczyński – dyrygent

Organizator: Akademia Muzyczna w Krakowie6-7 XI 2018, godz. 10.00 – Akademia Muzyczna w Krakowie, Sala Senatu, ul. św. Tomasza 43

Ogólnopolska sesja naukowa Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II – cz. IX w ramach  XIII DNI JANA PAWŁA II „Niepodległość”

6 XI – wtorek

10.00 – otwarcie i powitanie – prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

SESJA I   Prowadzenie – prof. dr hab. Teresa Malecka

10.10 prof. dr hab. Zofia Zarębianka, Niepodległość ducha w refleksji Karola Wojtyły/Jana Pawła II o sztuce

10.40 prof. dr hab. Karol Tarnowski, Wolność indywidualna i wolność społeczna. Wojtyła – Tischner

11.10 Przerwa

SESJA II   Prowadzenie – dr hab. Elżbieta Szczurko

11.40 dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM, Charles Edward Ives. Amerykański śpiew wolności…

12.10 Iwona Sowińska-Fruhtrunk,  Wokół muzyki religijnej Jamesa MacMillana. Rekonesans

12.40 Kazimierz Płoskoń, Arvo Pärt – CREDO. Twórca wobec reżimu komunistycznego

13.10 Przerwa

SESJA III   Prowadzenie – dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM

14.30 dr Krzysztof Cyran, „Symfonia Pieśni Żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego. Paradoksy recepcji

15.00 dr Zbigniew Bednarek, Prasa polska wobec kategorii wolności podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski

15.30 prof. dr hab. Teresa Malecka, W czterdziestolecie pontyfikatu: duszpasterstwo wakacyjne ks. Karola Wojtyły – „prowadził nas w prawdzie i wolności…”

7 XI – środa

SESJA IV   Prowadzenie – prof. dr hab. Zofia Zarębianka

10.00 ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, Pragnienie mimetyczne czyli problem wewnętrznej wolności artysty

10.30 o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, Wolność artysty na przykładzie Jana Sebastiana Bacha

11.00 ks. dr Dariusz Radziechowski, Duchowe przetrwanie czasów najcięższych według Romana Ingardena i Karola Wojtyły

11.30 Przerwa

SESJA V   Prowadzenie – dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka

12.00 ks. Mateusz Ziemlewski, Błogosławieni solidarni – koncepcja solidarności według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

12.30 dr hab. Elżbieta Szczurko, Psalm „Ojczyzna” Feliksa Nowowiejskiego jako przykład patriotycznej postawy kompozytora

13.00 ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, Muzyka podczas papieskich pielgrzymek w Archidiecezji Krakowskiej (1979-2016)

13.30 Przerwa

SESJA VI   Prowadzenie – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek

13.45 dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, Tożsamość twórcy w muzyce w stulecie niepodległości – kilka refleksji

14.15 dr Maria Zboralska, Wybrać większą wolność. Nowy humanizm Jana Pawła II7 XI 2018, godz. 16.00 –  prezentacja prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym (Politechnika Krakowska, Galeria Gil, ul. Warszawska 24, Kraków)
7 XI 2018, godz. 17.00 – Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie, aula bł. Jakuba Strzemię, ul. Franciszkańska 4

Sesja naukową w ramach Dni Jana Pawła II 2018 ENCYKLIKA FIDES ET RATIO PO 20 LATACH

Wykład wprowadzający: dr hab. Henryk Sławiński, prof UPJPII

Panel dyskusyjny: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (UJ); prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL); dr hab. Piotr Homola, prof. IFJ PAN; dr hab. Antoni Szwed, prof. UP

Prowadzenie panelu: dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL8 XI 2018, godz. 9.00 – główna sesja naukowa XIII edycji Dni Jana Pawła II NIEPODLEGŁOŚĆ w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, Kraków

PROGRAM  

9.00-9.30 – otwarcie

Część I – prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech Widłak (Akademia Muzyczna w Krakowie)

9.30-10.00 – prof. Tracey Rowland (University of Notre Dame, Sydney), Cultural and Spiritual Capital as the Foundation of Freedom and Independence in the Life of Karol Wojtyła

10.00-10.30 – abp Mieczysław Mokrzycki (Metropolita Lwowski), Dialogi Jana Pawła II

10.30-11.00 – dyskusja

11.00-11.30 – przerwa

Część II – prowadzenie: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

11.30-12.00 – prof. Paulius V. Subačius (Uniwersytet Wileński), Święty Jan Paweł II i niepodległość

12.00-12.30 – o. dr Hieronim Kaczmarek, Czechosłowacja i Republika Czeska. Dwie niepodległości i Jan Paweł II

12.30-13.00 – dyskusja8 XI 2018, godz. 17.00 – Msza św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, po Mszy św. nastąpi wręczenie nagród przyznanych w konkursach literackim i fotograficznym XIII edycji Dni Jana Pawła II