Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Drukuj
sobota, 08 grudnia 2018 07:33

"Tota pulchra es, Maria! Dzisiejsze liturgiczne święto Niepokalanego Poczęcia napełnia nas głęboką i mistyczną radością: "O Panno błogosławiona, więcej niż błogosławiona - powtarzamy za św. Anzelmem - dzięki Twojemu błogosławieństwu każde stworzenie jest błogosławione i błogosławi swojego Stwórcę" - mówił św. Jan Paweł II 8 grudnia 1988 r. podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański.

"Istotnie, z Bożego objawienia dowiadujemy się, że należąca tak samo jak my do rodzaju ludzkiego Maryja, ze względu na Jej przyszłe Boskie macierzyństwo została zachowana od grzechu pierworodnego. Jak stwierdził II Sobór Watykański, jest Ona cała piękna, cała czysta, cała święta; jest dla wszystkich ludzi wielkim wzniosłym ideałem autentycznej godności.

Można powiedzieć, że dogmat Niepokalanego Poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. W istocie zawiera on podstawowe elementy prawdy objawionej, czyli przejście od stworzenia w stanie sprawiedliwości pierwszych rodziców do grzechu, którym przesądzili o losie własnym i swoich potomków; od pierwszej obietnicy danej Adamowi i Ewie w protoewangelii-do jej cudownego spełnienia przez wcielenie Słowa w nieskalanym łonie Maryi; od żałosnego położenia ludzkości skazanej na wieczne potępienie-do perspektywy ostatecznego zbawienia i udziału w chwale samego Boga.

Drodzy Bracia i Siostry!, pośród trudności codziennego życia wznieśmy nasze serca ku Maryi. Ona przypomina nam - jak kochająca, a zarazem wymagająca Matka - wolę Boga, który wzywa do realizowania pierwotnego planu świętości bez względu na przeszkody, jakie wynikają z grzechu pierworodnego. Ona towarzyszy nam w staraniach, które podejmujemy świadomi naszej ludzkiej słabości.

Niech święto Niepokalanego Poczęcia wyciśnie głęboki ślad w naszej duszy, oświecając nas swoim cudownym blaskiem, tak jak św. Maksymiliana Kolbe, wielkiego czciciela Niepokalanej, który 12 maja 1941 r., jako więzień, na krótko przed transportem do Oświęcimia - pisał z Warszawy do współbraci z Niepokalanowa: "Pozwólmy się wszyscy Niepokalanej coraz doskonalej prowadzić, gdziekolwiek i jakkolwiek Ona nas chce postawić, aby przez dobre spełnianie naszych obowiązków przyczynić się do tego, aby dla Jej miłości wszystkie dusze zostały pozyskane".


św. Jan Paweł II, 8 grudnia 1988 r.