Pan jest blisko! Drukuj
środa, 19 grudnia 2018 11:40

"Pan jest blisko, przypomina nam to codziennie liturgia adwentowa. Wszyscy czujemy tę bliskość Pana: tak my, kapłani, odmawiając codziennie cudowne "antyfony większe", jak i wszyscy chrześcijanie, starając się przygotować swoje serca i swoje sumienia na Jego przyjście - mówił św. Jan Paweł Wielki w ramach wstępu do środowej katechezy, którą wygłosił w Watykanie 20 grudnia 1978 roku.

"Wiem, że w tym okresie - kontynuował Ojciec Święty - konfesjonały w kościołach w mojej ojczyźnie, w Polsce są oblężone (nie mniej niż czasie wielkiego Postu). Myślę, że z pewnością jest tak również w Italii i wszędzie, gdzie głęboki duch wiary daje odczuć potrzebę otwarcia duszy dla Pana, który przychodzi. Największą radość z tego adwentowego oczekiwania przeżywają dzieci. Pamiętam, że właśnie one najchętniej spieszą w parafiach mojej ojczyzny na Msze św. odprawiane o świcie (tak zwane "Roraty" od słowa, którym zaczyna się liturgia: "Rorate coeli - Niebiosa rosę spuszczajcie z góry", (por. Iz 45,8). One liczyły codziennie, ile "stopni" pozostawało jeszcze na "schodach niebieskich", po których Jezus miał zejść na ziemię, aby móc się z nim spotkać o północy Bożego Narodzenia w żłóbku betlejemskim". Pan jest blisko!"

 

Następnie papież przeszedł do zasadniczego tematu katechezy, jakim było rozważanie na temat wymiaru etycznego w życiu człowieka.