Święci Hiacynta i Franciszek Marto, dzieci z Fatimy Drukuj
środa, 20 lutego 2019 10:11

Dzisiaj - 20 lutego - przypada wspomnienie dzieci fatimskich świętych Franciszka i Hiacynty, którym Matka Boża w Fatimie przekazała orędzie wzywające do nawrócenia i pokuty. W latach 1952-1979 trwał proces beatyfikacyjny Franciszka i Hiacynty, który zakończył się 13 maja 1989 roku promulgowaniem dekretu o heroiczności cnót fatimskich wizjonerów. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Hiacyntę i Franciszka w dniu 13 maja 2000 roku w Fatimie.

W homilii Jan Paweł II podziękował Matce Bożej za orędzie fatimskie oraz za opiekę, jaką otoczyła go 13 maja 1981 r., w dniu zamachu na jego życie na placu św. Piotra:

"Pragnę raz jeszcze wysławić dobroć Pana wobec mnie, kiedy po ciężkim ciosie owego 13 maja 1981 r. zostałem ocalony od śmierci. Wyrażam moją wdzięczność także błogosławionej Hiacyncie za ofiary i modlitwy złożone w intencji Ojca Świętego, którego wielkie cierpienia oglądała w swej wizji".

Ojciec Święty wyraził również życzenie, aby orędzie przekazane światu przez nowych błogosławionych oświecało drogi ludzkości:

„Wysławiam Cię. Ojcze, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom”. Pochwała Chrystusa przyjmuje dzisiaj uroczystą formę beatyfikacji pastuszków Franciszka i Hiacynty. Kościół chce przez ten obrzęd postawić na świecznikach te dwa płomyki, które Bóg zapalił, aby przyświecały ludzkości w jej ciemnych i niespokojnych godzinach. Niechaj te światła jaśnieją na drodze tej olbrzymiej rzeszy pielgrzymów i tych, którzy nam towarzyszą przez radio i telewizję. Niechaj Franciszek i Hiacynta będą przyjaznym światłem, które oświeci całą Portugalię, a zwłaszcza tę diecezję Leirii-Fatimy. (...)"

Rodzeństwo: Hiacynta i Franciszek zostali pochowani w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie.

Kanonizacja dzieci odbyła się 13 maja 2017 r. z okazji 100 rocznicy objawień w Fatimie.

Przeczytaj także:

Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w Fatimie.

 

Litania do świętej Hiacynty

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo -módl się za nami.

Święta Hiacynto - módl się za nami .
Wierna przyjaciółko dzieci na ziemi i w niebie - módl się za nami .

Przewodniczko dzieci w ich zabawach
Ucząca dzieci o Bogu i modlitw do Niego
Ciesząca się miłością i szacunkiem dzieci i dorosłych
Roztaczająca wokół siebie atmosferę niewinności i szczerości
Mała tancerko, tańcząca nawet w więzieniu
Zachwycona pięknem księżyca -"lampy Matki Boskiej", słońca - "lampy Jezusa" oraz gwiazd- "lamp aniołów"
Pieśniami na pastwisku czcząca Maryję
Naśladująca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rękach
Pilnie ucząca się wszystkiego, co dotyczy Boga
Unikająca brzydkich rzeczy, których nie lubi Dzieciątko Jezus
Pokonująca w sobie wady dąsania się i chciwości
Pokorna w przyznawaniu się do winy
Ze łzami i pocałunkami współczująca Jezusowi cierpiącemu na krzyżu
Naśladująca aniołki w rzucaniu kwiatów przed Jezusem
Z czołem przy ziemi, aż do zmęczenia powtarzająca modlitwę Anioła
Zachwycona pięknem i dobrocią Pani z nieba
W wyjątkowy sposób kochająca Matkę Boską i Jej Niepokalane Serce
Ciesząca się obietnicą Maryi, że wkrótce weźmie cię do nieba

Przerażona wizją piekła i płonących w nim grzeszników
Często zamyślona nad tajemnicą cierpienia bez końca za grzechy
Pomysłowa w szukaniu okazji do składania Bogu ofiar z cierpień i wyrzeczeń
Która oddawałaś jedzenie biednym, by głód ofiarować za nawrócenie grzeszników
Która za nawrócenie ludzi nie piłaś wody w wielkim upale, mimo bólu głowy
Która ofiarowałaś Jezusowi swój pobyt w więzieniu i inne cierpienia za Ojca Świętego
Która umiałaś zrezygnować z tańców i zabaw z miłości do Jezusa
Która ofiarowałaś Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z węzłami
Która znosiłaś za grzeszników ból od parzących pokrzyw i gorzki smak żołędzi
Która przyjmowałaś w duchu ofiary trud długich przesłuchiwań przez księży
Która wyrzekałaś się słodkich owoców nawet w chorobie
Która ofiarowałaś za nawrócenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubiłaś
Która znosiłaś cierpliwie za grzeszników straszne bóle w płucach
Która potrafiłaś ofiarować Bogu bezsenne noce, znosząc ból w jednej pozycji ciała
Która bardzo cierpiałaś z powodu odejścia do nieba ukochanego Franciszka
Która zgodziłaś się na propozycję Matki Boskiej pójścia do dwóch szpitali
Która znosiłaś bez skargi bolesne opatrunki
Która ofiarowałaś Bogu męczące odwiedziny ludzi
Która przyjęłaś samotną śmierć za nawrócenie grzeszników

Pocieszycielko Łucji oraz innych smutnych i płaczących
Umiejąca rozwiązywać kłopoty ufną modlitwą, nieraz złączoną ze łzami
Niezwykle gorliwa w odmawianiu Różańca
Wypraszająca u Boga wyzdrowienie chorym
Rozmiłowana w długich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem
Kochająca Jezusa za tak wiele udzielonych ci łask
Często modląca się z "ogniem" w sercu słowami: ,,0 mój Jezu, kocham Cię!"
Tak bardzo tęskniąca za przyjściem Jezusa w Komunii świętej
Lubiąca rozmyślać samotnie o Bogu i Jego tajemnicach
Pouczona przez Matkę Bożą o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie
Modląca się o czystość zwłaszcza księży i zakonników
Upominająca grzeszników
Od czasu objawień przeniknięta wielką tęsknotą za niebem
Pragnąca wszystkich ludzi wprowadzić do nieba
Pragnąca śpiewać w niebie ulubione pieśni i modlitwy
Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu
Znająca godzinę swojej śmierci i dobrze do niej przygotowana
Za dobre życie wzięta do nieba przez Maryję
Orędowniczko przed tronem Boga w naszym życiu i przy śmierci

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, błogosławiona Hiacynto,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święta Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzała do nieba, stając się lilią czystości i apostołką grzeszników, za których potrafiła ofiarować Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypełnić nasze powołanie, osiągając niebo i innym dopomagając wejść do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.