Spotkanie Rady Centrum Drukuj
poniedziałek, 29 marca 2010 08:57

W ubiegły piątek, 26 marca, już po raz drugi w tym roku, spotkała się Rada Centrum „Nie lękajcie się!”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Centrum przy ul. Kanoniczej 18.

Tematem przewodnim była analiza zaplanowanych na rok 2010 działań Centrum. Nie zabrakło jednak przedstawienia bilansu finansowego oraz sprawozdania za rok 2009, który był bardzo ważnym okresem w budowie kompleksu Centrum „Nie lękajcie się!”.

To w roku ubiegłym wykonane zostały bowiem główne prace początkowe przy budynkach I etapu: Instytutu, Centrum Wolontariatu oraz kościoła dolnego.

Prace zaplanowane na 2010 r. zapowiadają się nie mniej intensywnie. Do końca roku ma potrwać budowa stanu surowego Centrum Wolontariatu, nadal kontynuowane będą prace budowlane Instytutu Jana Pawła II, kościoła dolnego oraz rozpocznie się budowa kościoła górnego.

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia II etapu inwestycji, tj, budowy Muzeum - Domu Jana Pawła II oraz Centrum Konferencyjnego. W najbliższym czasie zaplanowane są próbne odwierty pod budynek Muzeum, a w następnej kolejności palowanie. Równocześnie uporządkowywany będzie teren wokół placu budowy.

Podczas spotkania rady omówiony został również plan wprowadzenia we wszystkich budynkach Centrum nowoczesnego systemu ogrzewania i klimatyzacji, tzw. pomp ciepła oraz kogeneracji, która jest procesem technologicznym jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym.

Po zebraniu rady, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, który był honorowym gościem spotkania, w towarzystwie prezesa Centrum ks. Jana Kabzińskiego oraz kierownika budowy Andrzeja Mirka, udał się na plac budowy w Łagiewnikach. Ks. Kardynał wyraził swoje zadowolenie, widząc duży postęp prac budowlanych.