"Nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat." (J 16, 33) Drukuj
środa, 31 marca 2010 07:37

"PRZYJMUJĄC ŚMIERĆ, CHRYSTUS ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ"

(...) Chrystus zmartwychwstał! Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą! Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia. Myślą obejmuję wszystkich i z serca błogosławię."

(Jan Paweł II. Orędzie Wielkanocne «Urbi et Orbi», 4 IV 1999 r.)

Jan Paweł II bardzo wyraźnie pokazał nam, jak przeżyć święte Triduum Paschalne. Szczególnie w roku 2005, podczas ostatnie, 105 pielgrzymki, której celem był "Dom Ojca".

W tym roku 5. rocznica jego "narodzin dla nieba" zbiega się z jednym z najważniejszych dla chrześcijan dni w roku liturgicznym - Wielkim Piątkiem. Obchodzona jest wtedy pamiątka męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu.

Zagłębiając się w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu, pochylając się nad Misterium Krzyża, jak czynił to Ojciec Święty Jan Paweł II, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.

Niech wzór Chrystusa umęczonego będzie dla nas przykładem pokory i posłuszeństwa, a tajemnica zmartwychwstania obudzi w nas nadzieję, która pozwoli nam, jak przed 2000 laty Apostołom, nieść światu Dobrą Nowinę.

Radosnego Alleluja!


ks. prałat Jan Kabziński
Prezes Centrum Jana Pawła II
"Nie lękajcie się!"