Porozumienie pomiędzy Centrum „Nie lękajcie się!” i Centrum Jana Pawła II we Włoszech Drukuj
czwartek, 08 kwietnia 2010 11:23

7 kwietnia Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy z Centrum Jana Pawła II „Oto wasz dom” we włoskim Loreto.

Podczas spotkania, które odbyło się w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, kilkudziesięcioosobowa grupa pielgrzymów z Włoch przekazała na ręce ks. kardynała Stanisława Dziwisza figurkę Matki Bożej z Loreto oraz dary dla Centrum „Nie lękajcie się!” w Krakowie.

Przedstawicielem ze strony kościoła włoskiego był arcybiskup Loreto Giovanni Tonucci.

W treści porozumienia podpisanego przez Dyrektora Centrum Jana Pawła II w Loreto ks. Francesco Pierpaoli oraz Prezesa Centrum w Krakowie-Łagiewnikach ks. Jana Kabzińskiego czytamy:

„Podążamy drogą wyznaczoną przez Jana Pawła II. Jesteśmy przekonani, że to zaproszenie zmieni nasze życie i zaangażuje instytucje, którym służymy i które reprezentujemy.

Zobowiązujemy się do uczynienia z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie i z Centrum Jana Pawła II „Oto wasz dom w Loreto wspólnego domu dla młodych ludzi, pewnych, że zawierzenie i oddanie się Chrystusowi stworzy nowy lud zdolny do budowania cywilizacji miłości.

Podążanie drogą Chrystusa burzy bariery i wznosi mosty nadziei. Chcemy, by nasze centra służyły również Europie, zjednoczonej wspólnymi korzeniami, które każdego dnia krzepią
i umacniają jej życie. To właśnie Europa może znaleźć w młodych odwiedzających Kraków
i Loreto nadzieję na to, by stać się bardziej braterską, ludzką, troszczyć się o wspólne dobro.

Sposobem na osiągnięcie tego celu jest przyjmowanie młodych pielgrzymów w stylu nawiązującym do idei partnerstwa, stworzenie możliwości wymiany i ustanowienia wspólnoty młodzieży europejskiej, opracowanie programu pielgrzymek kulturalnych służących poznaniu i zdobyciu wiedzy o swoich krajach. Najważniejsze jest rozpowszechnienie na cały kraj i na wszystkie diecezje włoskie i polskie pragnienia bliskości i kontaktów między Kościołami.”