Zmarł prof. dr hab. Andrzej Pelczar, Członek Rady Patronów Centrum Jana Pawła II Drukuj
piątek, 21 maja 2010 11:03

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 18 maja 2010 roku zmarł nagle

Prof. dr hab. Andrzej Pelczar

wybitny matematyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1990-1993, od października 2009 r. Członek Rady Patronów Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” .

Profesor Andrzej Pelczar urodził się 12 kwietnia 1937 roku. Jego rodzinnym miastem był Gdańsk, gdzie jego ojciec, Marian Pelczar, położył w latach trzydziestych XX wieku oraz po II wojnie światowej olbrzymie zasługi w krzewieniu i rozwoju kultury polskiej. Jednak od chwili rozpoczęcia studiów matematycznych w 1954 roku, życie i działalność Andrzeja Pelczara było już nierozerwalnie związana z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w roku 1964, habilitację w roku 1972, a tytuł profesora w roku 1980. Od roku 1989 roku był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Pelczar był wybitnym matematykiem. Jego najważniejsze osiągnięcia dotyczą teorii układów dynamicznych i równań różniczkowych. Na szczególną uwagę zasługują jego spektakularne wyniki z ogólnej teorii układów dynamicznych, które pozwoliły mu przenieść i pięknie rozwinąć idee jego Mistrza, Profesora Tadeusza Ważewskiego na przypadek równań różniczkowych cząstkowych. Innym bardzo poważnym osiągnięciem było systematyczne i niezwykle oryginalne opracowanie podstaw teorii stabilności na gruncie ogólnych układów dynamicznych. Andrzej Pelczar był autorem licznych podręczników akademickich, w tym dwutomowej monografii z równań różniczkowych, ponad 80 prac naukowych oraz dużej liczby opracowań popularnonaukowych.

Dopiero niedawno zajął się historią matematyki i już w krótkim czasie stał się czołowym specjalistą w zakresie historii matematyki polskiej od XV wieku do chwili obecnej. Olbrzymią zasługą Profesora Pelczara jest przypomnienie postaci wybitnego, lecz jak się okazało – zapomnianego, uczonego działającego w pierwszej połowie XVII wieku Jana Brożka. Kompleksowe prace Profesora Pelczara w tym zakresie zaowocowały powstaniem świetnie udokumentowanej monografii.

Cześć Jego pamięci!

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie w dn. 24 maja o godz. 12.00. a o godz.13:40 na Cmentarzu Rakowickim odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

Rodzinie i najbliższym Zmarłego pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia oraz zapewnić o duchowej jedności.
Zarząd oraz Pracownicy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"