Pielgrzymka grup modlitewnych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Drukuj
piątek, 13 sierpnia 2010 09:20

Troska o rozwój modlitwy w naszych wspólnotach należy do ważnych elementów posługi Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Zostało ono bowiem powołane do pielęgnowania i rozwoju dziedzictwa pontyfikatu Papieża-Polaka, a modlitwa stanowi niewątpliwie jeden z najpiękniejszych i najważniejszych elementów tego dziedzictwa.

Sługa Boży Jan Paweł II zachęcał do modlitwy pełnej wiary, nadziei i miłości, zdolnej przemieniać życie człowieka. Sam dał przykład takiej modlitwy. Przestrzegał też przed niedojrzałą modlitwą. Mówił: „Byłoby błędem sądzić, że zwy­czajni chrześcijanie mogą się zadowolić mo­dlitwą powierzchowną" (Novo millennio ineunte 34).

Zaproszenie

Centrum Jana Pawła II zaprasza na pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w sobotę 25 września br. grupy modlitewne działające w naszych parafiach i wspólnotach rektoralnych oraz wszystkich, którzy pragną rozwoju osobistej modlitwy i modlitwy innych ludzi. Zaproszenie kierujemy do członków Żywego Różańca, którzy wiernie trwają na modlitwie tworząc najliczniejsze grupy modlitewne. Zapraszamy wspólnoty modlitewne starające się swoją modlitwę ubogacać refleksją i przykładem życia sługi Bożego Jana Pawła II. Będziemy się modlić o Jego rychłą beatyfikację, a także o pielęgnowanie w sercach ludzi tych wartości, którymi On żył. W szczególny zaś sposób prosimy Boga o łaskę powrotu do modlitwy dla tych, którzy od niej odeszli oraz łaskę pogłębienia modlitwy dla tych, którzy na niej trwają.

Program i temat pielgrzymki

10.00      Droga krzyżowa

(z placu budowy Centrum do Bazyliki, gromadzimy się przy krzyżu papieskim, znajdującym się

przy placu budowy)

12.00        Eucharystia w bazylice

13.30        Przerwa na posiłek

14.30        „Formacja w grupach modlitewnych” – konferencja i świadectwa (Aula Jana Pawła II)

Tematem pielgrzymki będą słowa Chrystusa skierowane do św. Piotra Apostoła: „Wypłyń na głębię” (Łk 5,4). Papież Jan Paweł II wybrał je jako swego rodzaju motto do listu apostolskiego Novo millennio ineunte, w którym nakreślił program duszpasterski dla Kościoła w nowym tysiącleciu.

Pielgrzymkę organizują wspólnoty modlitewne i formacyjne działające w ramach Centrum Jana Pawła II "Nie lękacje się!", Szkoła Nowej Ewangelizacji Sursum corda oraz wspólnota Jana Pawła II Totus Tuus.