X Dzień Papieski pn. "Odwaga świętości" Drukuj
poniedziałek, 27 września 2010 13:34

Powołanie do świętości, znajdujące odzwierciedlenie w życiu i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II to temat przewodni tegorocznego jubileuszowego X Dnia Papieskiego, który obchodzimy w dniu 10 października br. w niedzielę poprzedzającą 32. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra w Rzymie. Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem wdzięczności za Osobę Jana Pawła II oraz katechezę Jego życia i nauczania. To szczególny czas duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego intencji.

Świętość stanowi jeden z ważniejszych tematów bogatego nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Jej dowartościowanie w aspekcie teologicznym i duszpasterskim było od początku pontyfikatu jedną z podstawowych cech Jego posługi Piotrowej. Homilie, przemówienia, dokumenty papieskie, a nade wszystko liczne kanonizacje i beatyfikacje wskazują, iż dla Ojca Świętego to zagadnienie stanowiło przedmiot szczególnej wagi. W trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 1.343 błogosławionych i 482 świętych. Należy podkreślić, że święci i błogosławieni, wyniesieni na ołtarze przez Papieża-Polaka, wywodzą się z najróżniejszych krajów wszystkich kontynentów. Geografia świętości z "europejskiej" lub "śródziemnomorskiej" staje się "światowa". Oznacza to, że świętość rozwija się w każdym miejscu na ziemi i nie zna granic geograficznych, rasowych, kulturowych i społecznych. Ważny jest także fakt, że w ramach powszechnego powołania do świętości Ojciec Święty szczególną uwagę poświęcił świętości ludzi świeckich. Papież ujmował świadectwo życia w kategorii wielkiej próby wiary i charakteru, próby człowieczeństwa i godności, a przede wszystkim ludzkiego sumienia.

Jubileuszowe obchody X Dnia Papieskiego mają szczególny charakter ze względu na zbliżającą się uroczystość wyniesienia Sługi Bożego Jana Pawła II do chwały ołtarzy. Tego dnia w parafiach całej Polski odprawiane są Msze św., podczas których głoszone są homilie i katechezy poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. W godzinach wieczornych odbywają się uroczyste apele modlitewne w łączności z Ojcem Świętym. Poprzez spotkania kulturalne, intelektualne i duchowe, nasze myśli kierują się w stronę Wielkiego Rodaka. Prowadzona jest także publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom pochodzącym z wiosek i małych miast.
(ah)