66. Tydzień Miłosierdzia obchodzony pn. "Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem" Drukuj
piątek, 01 października 2010 12:44

Kościół w Polsce przygotowuje się do obchodów 66. Tygodnia Miłosierdzia, który potrwa od 3 do 9 października. To szczególny czas, w którym towarzyszą nam słowa Chrystusa: „Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem”. Kościół pragnie propagować ideę miłosierdzia chrześcijańskiego, kształtować postawy solidarności z potrzebującymi, a także promować ruch wolontaryjny w parafiach oraz placówkach oświatowych. Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia i o miłosierdziu możemy świadczyć w każdym czasie, w każdym dniu roku, nie tylko w Tygodniu Miłosierdzia.

Tydzień Miłosierdzia przebiega na dwóch, ściśle ze sobą powiązanych płaszczyznach. Pierwsza obejmuje działania służące uwrażliwianiu sumień na  potrzeby bliźnich. Służą temu m. in. okolicznościowe kazania oraz katechezy w szkołach, związane z problematyką osób potrzebujących. Oprócz tego sprawowane są Msze św., odprawiane nabożeństwa, podczas których obejmuje się modlitwą osoby potrzebujące i tych, którzy śpieszą im z pomocą.  Druga płaszczyzna działań ma wymiar konkretnego czynu miłosierdzia: podejmowane są rozmaite inicjatywy na rzecz ubogich, chorych, seniorów, niepełnosprawnych. Podczas Mszy św. na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia w wielu diecezjach odbywa się zbiórka na rzecz ubogich.

W przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się przede wszystkim Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez diecezjalne Caritas. Działania przez nich podejmowane nie tylko niosą pożyteczną i wymierną pomoc potrzebującym, ale są przypomnieniem, że dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego jest sprawą całej wspólnoty Kościoła.

______________________________________

Program obchodów 66. Tygodnia Miłosierdzia

3 października, w niedzielę rozpoczynającą 66. Tydzień Miłosierdzia, zastanowimy się nad istotą powołania do służby na wzór Chrystusa pochylając się nad słowami przypowieści o dobrym Samarytaninie. Poniedziałek poświęcony będzie refleksji nad istotą ubóstwa materialnego i rozważaniom skupionym wokół ewangelicznej sceny ukazującej wdowę wrzucającą dwa grosze do skarbony świątynnej (Łk 21,1-4). We wtorek rozważana będzie tajemnica przemiany Zacheusza (Łk 19,1-10). Środa będzie dniem refleksji nad problemem głodu na świecie. Tej refleksji towarzyszy ewangeliczna scena rozmnożenia chleba i nakarmienia przez Jezusa i Apostołów tysięcy głodnych ludzi (Łk 9,12-17). W czwartek rozważane będzie nawiedzenie i posługę Maryi w domu Elżbiety (Łk 1,39-45). W piątek zastanawiamy się nad uzdrowieniem niewidomego Bartymeusza (Łk 18,35-43). W sobotę rozważać będziemy opis wesela w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) oraz to, w jaki sposób Chrystus wspiera młodych małżonków.


Źródło: www.franciszkanska.pl