Konferencja prasowa z okazji obchodów 32. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Drukuj
czwartek, 14 października 2010 11:30

Dnia 13 października br. o godz. 12.00, w siedzibie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” przy ul. Kanoniczej 18, odbyła się konferencja prasowa poświęcona obchodom 16. i 23. października br. W spotkaniu wziął  udział ks. bp Józef Guzdek - Przewodniczący Rady Centrum, ks. Mariusza Susek – moderator diecezjalny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, ks. prałat Jan Kabziński – Prezes Centrum oraz projektant arch. Andrzej Mikulski.

W łączności z Kościołem Powszechnym w październiku wyrażamy szczególną wdzięczność Bogu za 27 lat posługi Ojca Świętego na Stolicy Piotrowej. Wspominamy dzień 16 października 1978 r., gdy nowym Papieżem został wybrany Kardynał Karol Wojtyła oraz uroczystą inaugurację pontyfikatu na Placu św. Piotra.

Z tej okazji, w ramach obchodów 32. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w najbliższą sobotę w krakowskim kościele św. św. Piotra i Pawła  będzie  sprawowana Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Guzka, po której pod Oknem Papieskim na ulicy Franciszkańskiej 3 odbędzie się czuwanie modlitewne.

23 października br. o godz. 12.00 w Łagiewnikach zostanie wmurowany kamień węgielny pod Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" wznoszone na terenie „Białych Mórz”. Kamień węgielny, poświęcony 27 maja 2006 r. podczas Spotkania Młodych z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, zostanie umieszczony na tylnej stronie prezbiterium ,w murze ośmiobocznej świątyni dedykowanej Janowi Pawłowi II.

Uroczystość poprzedzi spotkanie ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich z Archidiecezji Krakowskiej z Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Świeckich ks. kard. Stanisławem Ryłko. Spotkanie to będzie okazją do dyskusji na temat żywotności ruchów katolickich we współczesnym  świecie oraz możliwości działania w realizacji dzieła nowej ewangelizacji. O godz. 10.30 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zostanie odprawiona Msza św. z błogosławieństwem animatorów Grup Apostolskich. Następnie, uczestnicy spotkania modlitewnego przejdą procesyjnie z Bazyliki Bożego Miłosierdzia na plac budowy Centrum Jana Pawła II, gdzie zostanie odsłonięty kamień węgielny.

Na uroczystości zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast papieskich, reprezentanci szkół noszących imię Jana Pawła II z całej Polski oraz sponsorzy budowy Centrum, która - jak podkreślił ks. prałat Jan Kabziński – powstaje dzięki hojności naszych serc. Każdy z nas może wnieść w to wielkie dzieło swoją osobistą cegiełkę ofiarności i modlitwy. Ks. Prezes Jan Kabziński zwrócił się także z apelem do mediów, prosząc o wsparcie uroczystości.

Środowa konferencja prasowa była również okazją do zaprezentowania stanu prac budowlanych przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Do tej pory powstał - w stanie surowym – trzypoziomowy budynek Centrum Szkolenia Wolontariatu oraz dwa poziomy Instytutu Jana Pawła II. Obecnie, na placu budowy trwają prace przy wykonaniu głównego sklepienia kościoła dolnego. Wskazano na użycie naturalnych materiałów (cegła i biały wapień) oraz sposób ich połączenia związany są z tradycją charakterystyczną dla Krakowa, widoczną w architekturze miejsc, które odegrały ważną rolę w życiu Ojca Świętego – w szczególności w Katedrze Wawelskiej, Seminarium Arcybiskupim, budynku Collegium Maius, Kościele Mariackim oraz w zabudowaniach klasztornych w Łagiewnikach.

W dolnej części kościoła znajdzie się tzw. kaplica kapłańska, inspirowana kształtem krypty św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej, w której Ojciec Święty Jan Paweł II 2 listopada 1946 r. odprawił swoją prymicyjną Mszę św. Nietypowy układ będzie miała także kaplica, w której po beatyfikacji i kanonizacji zostaną złożone relikwie Jana Pawła II, bowiem ołtarz eucharystyczny znajdzie się pośrodku pomieszczenia. W tej części świątyni, na postumencie, w miejscu widocznym dla wiernych zostanie umieszczony pierścień Jana Pawła II oraz piuska. Kaplica będzie otoczona przez siedem mniejszych kaplic-oratoriów poświęconych miejscom kultu maryjnego m.in. Lourdes i Fatimie.

Według planów dolna część świątyni będzie gotowa w kwietniu przyszłego roku, natomiast kościół górny - w październiku 2011 r. (ah)