Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" - dzieło naszego pokolenia Drukuj
niedziela, 24 października 2010 20:03

To miejsce i to dzieło winno być sprawą bosko-ludzką - powiedział Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w krakowskich Łagiewnikach. Sobotnia uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz lokalnych Małopolski, jak również gości spoza Regionu.

Tego dnia, we wspólnocie Eucharystii sprawowanej w Bazylice Bożego Miłosierdzia, zjednoczyło się blisko 3 tys. osób. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i samorządowych, uczniowie ze szkół noszących imię Jana Pawła II, członkowie ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich Archidiecezji Krakowskiej oraz architekci, budowniczy i sponsorzy Centrum Jana Pawła II. Liczną grupę uczestników sobotniego święta stanowili członkowie krakowskiego Bractwa Kurkowego oraz Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. kard. Stanisław Ryłko - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. W koncelebrze wziął udział Metropolita Krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz.

W homilii ks. kard. Stanisław Ryłko wskazał na ogromny dar, jaki posiadają stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wspólnoty te nie są dodatkiem w życiu Kościoła, lecz pełnią w nim szczególną misję. Zrzeszenia muszą być szkołami świętości życia. To na nich spoczywa zadanie niesienia pomocy w odkrywaniu na nowo wartości chrześcijaństwa. Europa, która przecież wyrosła z chrześcijańskich korzeni, woła dzisiaj o ewangelizację. O misję chrześcijańską woła również nasza Ojczyzna. A my, katolicy nie możemy uciekać od świata, bo właśnie dla świata zostaliśmy powołani. Wśród najważniejszych zadań, jakie stają przed stowarzyszeniami i ruchami Ks. Kardynał wymienił świętość, ewangelizację i komunię. Mówiąc o roli duchowości komunii w życiu Kościoła odwołał się do słów Jana Pawła II. Musicie odznaczać się głęboką jednością, poznawać się i widzieć w innych wspólnotach sprzymierzeńców w realizacji wspólnego dzieła, a nie konkurenta” - tłumaczył.

Po Mszy św. wierni udali się w procesji na plac budowy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Liturgii wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. Ważnym elementem uroczystości było odsłonięcie kamienia węgielnego i symboliczne wmurowanie.

W słowie, które Metropolita Krakowski skierował do wiernych, wyraził swoją radość z postępujących prac przy budowie Centrum,. To widzialny znak naszej miłości do Jana Pawła II, trwały dla wielu pokoleń. Bogu zawierzamy i powierzamy sprawę tej budowy. Nie chcemy budować Kościoła ani Centrum tylko dla ludzi, ani nie mamy zamiaru mówić, że tu chodzi tylko o Boga. To miejsce i to dzieło winno być sprawą bosko-ludzką. Ks. Kardynał podkreślił, że w dziele, któremu na imię Jan Paweł II nie chodzi tylko o tych, którzy podzielają Piotrową wiarę w Jezusa. Chcemy stworzyć także miejsce dla ludzi, którzy są daleko od Piotra i od Chrystusa. Daleko od Kościoła i od Boga – dodał. Pragniemy poprzez to dzieło odpowiedzieć na religijne i humanistyczne potrzeby współczesnego człowieka, zwłaszcza młodzieży.

Ksiądz Kardynał wskazał także na głęboko symboliczny charakter miejsca, w którym powstaje Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Łagiewniki, to miejsce, które ma swoją kartę w historii Papieża Polaka, kartę zapisaną pracą i modlitwą. Tego miejsca nie da się zrozumieć bez zrozumienia szczególnej roli Jana Pawła II. Tak jak kościół zbudowany jest na skale, a tą skałą jest Piotr, tak chcemy, by Centrum było zbudowane na skale, na Piotrze, któremu na imię Jan Paweł II. Jego życie i umieranie, świętość i zwyczajność, działalność i modlitwa są fundamentami, na których chcemy z Bożą pomocą budować. W tym miejscu pragniemy umacniać się duchową obecnością Ojca Świętego, czerpać ze skarbca Jego myśli, refleksji, rozważań i modlitw, aby odnajdywać w nich prawdę o Bogu i o człowieku oraz światło i pomoc w życiu osobistym, rodzinnym, we wspólnocie Kościoła i  narodu.

Kardynał wyraził nadzieję, że już w przyszłym roku Kraków będzie cieszył się z relikwii Sługi Bożego Jana Pawła II. W przyszłości w świątyni na „Białych Morzach”, dedykowanej Ojcu Świętemu, zostaną złożone Jego relikwie.

O szczególnej roli miasta, które jako jedyne było świadkiem niemal całej życiowej drogi Karola Wojtyły - od studiów, aktorstwa, poprzez narodziny powołania kapłańskiego i posługę biskupią, aż po jego pielgrzymki papieskie - przypomniał Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski. Ta inwestycja to wielki pomnik naszej pamięci i podziękowanie za wszystko, co dla nas zrobił. To także symbol więzi Ojca Świętego z Krakowem. Papież kochał Kraków, dziś możemy powiedzieć, że Kraków również kocha Jana Pawła II – powiedział.

Marszałek Marek Nawara przypomniał w swoim wystąpieniu o czasie, w którym narodziła się inicjatywa budowy świątyni w krakowskich Łagiewnikach oraz o duchowych i organizacyjnych przygotowaniach do konsekracji kościoła. Te wysiłki zostały zwieńczone powodzeniem - 17 sierpnia 2002 r. Bazylika gościła Jana Pawła II. Zdążyliśmy, a później J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz, który przejął funkcję Metropolity Krakowskiego, pomyślał o Centrum Jana Pawła II. I wybrano miejsce bardzo bliskie pracy Ojca Świętego w czasie II wojny światowej.

W tym miejscu, na „Białych Morzach”, rosną dziś mury papieskiego Centrum, które będzie żywym pomnikiem naszych wiernych serc oraz wyrazem wdzięczności za Osobę i posługę pasterską Jana Pawła II Wielkiego. (ah)

 

Zdjęcia: Bogusław Zdebski