Koncerty z Janem Pawłem II Drukuj
piątek, 02 lutego 2007 14:12

Począwszy od 2 lutego 2007 roku, Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" rozpocznie organizację cyklicznych imprez kulturalnych. Będą one organizowane wspólnie z różnymi instytucjami kultury (Akademia Muzyczna w Krakowie, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Filharmonia Krakowska, Capella Cracoviensis, Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I i II st. w Krakowie, Chór Polskiego Radia w krakowie, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie). Koncerty te odbywać się będą w kościele Świętych Piotra i Pawłą w Krakowie.


Każdy koncert będzie poprzedzony Mszą świętą sprawowaną w intencji kanonizacji Jana Pawła II. Liturgia sprawowana będzie o godzinie 18.00.

Na wydarzenia składać się będą:

Sympozja naukowe nt. nauczania Jana Pawła II przygotowywane wspólnie z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie. odbywać się będą w godzinach przedpołudniowych w budynku Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18.
Koncerty muzyki sakralnej połączone z recytacją poezji Karola Wojtyły. Odbywać się będą w kościele Świętych Piotr i Pawła przy ul. Grodzkiej oraz na dziedzińcu Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
Wystawy związane tematycznie z Pontyfikatem Jana Pawła II. Będą miały miejsce w siedzibie Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18.
Celem tych wszystkich wydarzeń jest propagowanie nauczania Jana Pawła II zwłaszcza w dziedzinie kultury i sztuki. Dzięki zaangażowaniu ludzi kultury nauczanie Jana Pawła II ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Sam papież wypowiadał się na temat znaczenia kultury: Słowo kultura jest jednym z tych, które najbliżej są związane z człowiekiem, które określają jego ziemską egzystencję... Dzieła kultury, które trwają dłużej niż człowiek, dają o nim świadectwo. (Karol Wojtyła, Chrześcijanin a kultura, "Znak" 10 (1964), s. 1153-1157).

Podczas wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury (UNESCO) w paryżu 2 czerwca 1980 roku papież powiedział: Człowiek, który w widzialnym świecie jest jedynym ontycznym podmiotem kultury, jest też jedynym właściwym jej przedmiotem i celem. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej - jest. Kultura ma niejako zadanie wychowywania człowieka: Przyszłość człowieka zależy od kultury. Pokój na świecie zależy od kultury.

Całościowe wychowanie człowieka w dziedzinie kultury jest niezmiernie ważne. Organizacja zaś tego typu wydarzenia w Krakowie - mieście Jana pawła II - jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ludzi. Kraków to miasto ponad 160 tys. studentów. W 2006 roku odwiedziło je ponad 8 mln turystów, którzy zwiedzają Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Kraków szukając śladów papieża Polaka.

Inicjatywa organizacji Koncertów z Papieżem Janem Pawłem II jest nawiązaniem do działalności kardynała Karola Wojtyły, który w latach pasterzowania w Krakowie organizował pierwsze w Polsce Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Były to cykliczne spotkania z twórcami sztuki.