Chór Sanktuarium bł. Jana Pawła II wznawia próby! Zapraszamy! Drukuj
niedziela, 08 września 2013 00:00

Po przerwie wakacyjnej wznawia swoją działalność Chór przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” Próby odbywają się w każdy wtorek w godz. od 19.00 do 21.00 w budynku Wolontariatu przy Sanktuarium bł. Jana Pawła II. Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął, abyśmy byli wspólnotą rodzącą się z modlitwy i ze śpiewu. Przygotowując się do Jego kanonizacji zapraszamy nowych chętnych do wspólnego śpiewu na chwałę Panu oraz w hołdzie Patronowi naszego Sanktuarium.

Modlić się można i trzeba na różne sposoby, tak jak obficie pouczała nas o tym Biblia. Św. Augustyn powiedział, że kto śpiewa, dwukrotnie się modli. To znaczy że śpiewając bardziej łączy się z Bogiem, niż tylko odmawiając modlitwę. I to ma chyba swój odpowiednik pomiędzy ludźmi. Piosenka, śpiew łączy ludzi. Rozmowa łączy, wymiana myśli łączy, ale śpiew jeszcze bardziej łączy i zespala, kiedy ludzie zaczynają wspólnie śpiewać, powstaje w nich coś nowego. Ja to wiele razy przeżyłem z młodymi ludźmi, nie tylko w kościele. Tę właśnie wspólnotę, która się rodzi z modlitwy i która się rodzi ze śpiewu.


Jeżeli czujesz w sobie chóralną pasję i chcesz ją rozwijać - PRZYJDŹ!


Dyrygentem Chóru działającego
przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” jest p. Marek Kluza – dyrygent i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. W swojej biografii m. in. założył Chór Kameralny Cantores Cracovienses w 1989 r. Od 1989 roku jest związany z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, gdzie obecnie – jest dyrygentem orkiestr młodzieżowych i zespołu wokalnego. W latach 2006-2011 był Kierownikiem Chóru Opery Krakowskiej.

Opiekę duszpasterską sprawuje  ks. Jan Bierowiec.