Seniorzy w akcji Drukuj

Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" realizuje projekt pt. Student 55+ w ramach zadania publicznego pn. Promowanie aktywnego stylu życia seniorów, który realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku  im. Jana Pawła II brali już udział w zwiedzaniu miasta Krakowa i miejsc związanych z życiem Karola Wojtyły (Kuria Krakowska, Okno Papieskie, Kościół Franciszkanów, muzeum Archidiecezjalne przy ul. Kanoniczej, Wawel, Muzeum Katedralne, Skałka). W kolejnych etapach projektu przewidziano wykłady informacyjne o rejonie Małopolski. Na zakończenie zaplanowano projekcje filmów związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Celem projektu jest pomoc seniorom w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, zapoznanie słuchaczy UTW im. JPII  z życiem Papieża Polaka poprzez pokazy filmów nawiązujących do życia Błogosławionego a także podniesienie wiedzy z zakresu historii i atrakcji turystycznych Małopolski oraz zaznajomienie ich z ogromną spuścizną jaką pozostawił po sobie Jan Paweł II.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie do udziału w projekcie i życzymy dobrych przeżyć oraz wytrwałości w nowym semestrze!

HARMONOGRAM  WYDARZEŃ  W  RAMACH  PROJEKTU

 

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego