Ku wzmocnieniu serc- Rok Wiary Drukuj

Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, który rozpocznie się 11 października br., w 50. rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Archidiecezja Krakowska informuje o nowej stronie internetowej, gdzie każdy może znaleźć odpowiednie materiały do głębokiego przeżycia Roku Wiary. Zobacz więcej na: www.rokwiary.diecezja.pl

 

Niech słowa Papieża Benedykata XVI będą zachętą i pomocą do większego zaangażowania się w życie Kościoła:

Będzie to moment łaski i zaangażowania na rzecz coraz pełniejszego nawrócenia, umocnienia naszej wiary w Boga i głoszenia Go z radością człowiekowi naszych czasów (...)

Misją Kościoła, podobnie jak misją Chrystusa jest mówić o Bogu, przypominać o Jego panowaniu, przypominać wszystkim, szczególnie chrześcijanom, którzy zagubili swoją tożsamość, o prawie Boga do tego, co do Niego należy, to jest naszego życia (...)

Człowiek jednak, każdy człowiek, nosi w sobie inny wizerunek Boga, wizerunek Boga, dlatego to Jemu i tylko Jemu każdy zawdzięcza swą egzystencję (...)

Teologia historii jest istotnym, zasadniczym aspektem nowej ewangelizacji, aby ludzie naszych czasów, po nieszczęśliwej epoce totalitarnych imperiów XX wieku mogli odnaleźć na nowo całościowy ogląd świata i czasu, ogląd wolny, pokojowy, jaki Sobór Watykański II przekazał w swych dokumentach i który moi poprzednicy, Sługa Boży Paweł VI i błogosławiony Jan Paweł II ukazali w swoim nauczaniu.

Źródło: KAI

 

Polecamy:

Kalendarz Obchodów Roku Wiary 2012-2013

List apostolski w formie motu prioprio Porta fidei ogłaszający Rok Wiary

Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary

Benedykt XVI ogłasza Rok Wiary

Angielska wersja strony dot. Roku Wiary