Strona Główna Doskonalenie Nauczycieli Oferta NODN przy CJPII na rok 2013/2014

1 lutego 2009 r.  na mocy Aktu Założycielskiego powstał Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie.

Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji w szczególności poprzez wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych w organizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego.

Tematy szkoleniowe dotyczą wszystkich aspektów życia szkoły, warsztatu pracy nauczyciela i dyrektora oraz pomocy w lepsze komunikacji i budowaniu kontaktów interpersonalnych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także budowania płaszczyzn owocnej współpracy z rodzicami.

W skład zespołu prowadzącego szkolenia wchodzą edukatorzy, trenerzy i konsultanci. Wszyscy posiadają kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową, zgodną z prezentowanym tematem szkolenia oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

OFERTA SZKOLENIOWA:

Oferta dla Katechetów

Wspieranie pracy Nauczyciela

 

Oferta NODN przy CJPII na rok 2013/2014 PDF Drukuj Email

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową. Zajęcia dotyczące danego tematu będą się odbywały po zebraniu grupy min. 15 osób. Zgłoszenia można kierować wyłącznie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

OFERTA   NA   ROK   SZKOLNY 2013/2014

 

I.  METODYKA   KATECHEZY

  1. METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE- WPROWADZENIE

Autor: Zbigniew Barciński

Adresat : Katecheci wszystkich poziomów

Czas : 10, 15 lub 20 godzin

Opis : Celem warsztatu jest prezentacja szerokiej gamy metod aktywizujących: dyskusyjnych, prowokowania twórczego myślenia, dramowych, plastycznych. Uczestnicy wykorzystują te metody do pracy nad przykładowymi: tekstami przypowieści, historiami biblijnymi, tekstami ksiąg mądrościowych, ksiąg prorockich.

 

2.  METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE- ŚW. PAWEŁ

Autor : Zbigniew Barciński

Adresat: Katecheci wszystkich poziomów

Czas : 10, 15 lub 20 godzin

Opis :  Celem warsztatu jest głębsze zrozumienie postaci św. Pawła i jego działalności ewangelizacyjnej (prezentowane scenariusze są oparte na wybranych fragmentach Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła) oraz praktyczna prezentacja szerokiej gamy metod aktywizujących: dyskusyjnych, prowokowania twórczego myślenia, dramowych, plastycznych. Na warsztacie prezentowane są nowe metody w porównaniu z warsztatem „Wprowadzenie”.

 

  1. METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE- MSZA ŚWIĘTA

Autor : Zbigniew Barciński, o. mgr Krzysztof Czeczko OFM Cap

Adresat: Katecheci  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas : 10, 15 lub 20 godzin

Opis :  Cele warsztatu to z jednej strony głębsze zrozumienie liturgii Mszy Świętej, z drugiej zaś praktyczne poznanie pomysłów na wykorzystanie metod aktywizujących w pracy nad tą tematyką. Prezentowane scenariusze dotyczą wybranych fragmentów kolejnych części liturgii Mszy Świętej: Obrzędów Wstępnych, Liturgii Słowa, Liturgii Eucharystycznej, Obrzędów Zakończenia.

 

4.   METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE-EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA

Autor : Zbigniew Barciński

Adresat: Katecheci  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas : 10  lub 15 godzin

Opis :  Cele warsztatu to z jednej strony głębsze zrozumienie Ewangelii według św. Marka, z drugiej zaś praktyczne poznanie pomysłów na wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z tekstem biblijnym. Warsztat składa się z serii scenariuszy dotyczących wybranych fragmentów tej Ewangelii, m.in.: uzdrowień dokonywanych przez Jezusa, przypowieści, konfliktu z faryzeuszami, dwunastu Aposto-łów, śmierci Jezusa na krzyżu i zmartwychwstania.

 

5.  METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE – OBIETNICE BIBLIJNE

Autor : Zbigniew Barciński

Adresat: Katecheci klas IV-VI,  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas : 15 godzin

Opis : Warsztat jest propozycją katechezy biblijnej z wykorzystaniem metod aktywizujących. Motywem przewodnim prezentowanego cyklu scenariuszy są Boże obietnice: w życiu postaci Starego Testamentu, w życiu postaci Nowego Testamentu, w naszym życiu.

 

6.  KONSTRUOWANIE SCENARIUSZY KATECHETYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH

Autor : Zbigniew Barciński

Adresat: Katecheci  wszystkich poziomów posiadający znajomość metod

aktywizujących

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis : Celem warsztatu jest rozwój umiejętności konstruowania scenariuszy, w których wykorzystywane są metody aktywizujące. Uczestnicy pracują w małych grupach nad przygotowaniem scenariusza. Temat i poziom wiekowy określają sami. Tworzą scenariusze „krok po kroku” – na podstawie wskazówek prowadzącego.

 

7.  METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE- DEKALOG

Autor : Danuta Wróbel

Adresat: Katecheci  uczący w gimnazjum

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis : Celem warsztatu jest praktyczne przeprowadzenie katechez na temat dekalogu oraz prezentacja szerokiej gamy metod aktywizujących: dyskusyjnych, prowokowania twórczego myślenia, dramowych, plastycznych. Metody są prezentowane w oparciu o konkretne tematy katechetyczne i scenariusze lekcji religii.

 

8. SIEDEM KROKÓW KUPRZEPAŚCI – 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH

Autor : Danuta Wróbel

Adresat: Katecheci  uczący w gimnazjum

Czas : 10 godzin

Opis : Celem warsztatu jest praktyczne przeprowadzenie katechez na temat siedmiu grzechów głównych oraz prezentacja gamy metod aktywizujących: dyskusyjnych, prowokowania twórczego myślenia, dramowych, plastycznych. Metody są prezentowane w oparciu o konkretne tematy katechetyczne i scenariusze lekcji religii.

 

9. OLIGOKATECHEZA- METODY AKTYWIZUJĄCE

Autor : Monika Ludian

Adresat: Katecheci placówek soecjalnych

Czas : 15 lub 20 godzin

Opis : Celem warsztatu jest przedstawienie zagadnień związanych z aktywnymi i twórczymi metodami pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym na katechezie. Program obejmuje m.in. techniki plastyczne, ruchowe, dyskusyjne i twórczego myślenia, tańce integracyjne.

 

10. WYKORZYSTANIE FORM PLASTYCZNYCH W PRZEKAZYWANIU TREŚCI RELIGIJNYCH

Autor : Danuta Wróbel

Adresat: Katecheci uczący w szkołach podstawowych i gimnazjach, nauczyciele

nauczania zintegrowanego (również dla tych, którzy nie mają talentów

plastycznych)

Czas : 10, 15 lub 20 godzin

Opis : Celem warsztatu jest praktyczne wykonanie drobnych elementów plastycznych możliwych do zrobienia wspólnie z uczniami z okazji różnych uroczystości religijnych czy rodzinnych. Elementy plastyczne wykonywane w czasie zajęć są opracowane z uwzględnieniem minimalizacji kosztów i wykorzystaniem dostępnych materiałów.

 

 

II.  UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE

  1. PORZĄDEK NA LEKCJI

Autor: Zbigniew Barciński

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów

Czas : 15 lub 20 godzin

Opis : Celem warsztatu jest praktyczna nauka umiejętności wprowadzania porządku na lekcji. W trakcie zajęć zostaną podjęte m.in. następujące zagadnienia: diagnoza sytuacji braku porządku na lekcji; strategia wprowadzania porządku; zasady obowiązujące w klasie; rozmowa indywidualna z uczniem.

 

  1. TRUDNE SYTUACJE NA LEKCJI- JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?

Autor: Zbigniew Barciński

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis : Warsztat jest kontynuacją programu „Porządek na lekcji”. Jego celem jest rozwój umiejętności dobrego rozwiązywania trudnych sytuacji w klasie. Metodą pracy na warsztacie będzie studium przypadków połączone z różnymi metodami aktywizującymi.

 

  1. BUDOWANIE WIĘZI Z UCZNIAMI

Autor: Alina Dziewięcka

Adresat : Nauczyciele, wychowawcy, katecheci, osoby pracujące z grupami

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis :  Celem warsztatu jest zaprezentowanie różnych działań prowadzących do powstania i rozwoju więzi osobowych w relacjach z uczniami. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych mają możliwość odkryć, co daje uczniom więź z nauczycielem oraz poznania trudności, jakie można napotkać w budowaniu więzi.

 

4.  JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA CZ.1 Strategia przeciwdziałania agresji w szkole.

Autor: Joanna Sieklucka, Agnieszka Szajda

Adresat : Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, pedagodzy szkolni, wychowawcy burs, internatów, domów dziecka, studenci pedagogiki, wychowawcy, katecheci, osoby pracujące z grupami

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis :  Warsztat uczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zachowań agresywnych, wskazuje konkretne narzędzia obniżania poziomu agresji. Pozwala zdobyć wiedzę związaną z agresją i przemocą, pozwala wykształcić praktyczne metody kontrolowania złości. Daje wsparcie i wzmocnienie uczestników warsztatu w pracy z uczniem (wychowankiem) agresywnym.

 

5.JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA CZ. 2

Nabywanie umiejętności  konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją.

Autor: Joanna Sieklucka, Agnieszka Szajda

Adresat : Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, pedagodzy szkolni, wychowawcy burs, internatów, domów dziecka, studenci pedagogiki, wychowawcy, katecheci, osoby pracujące z grupami.

Czas : 15 lub 20 godzin

Opis :  Uczestnik warsztatu odkryje w sobie mechanizmy funkcjonowania w sytuacjach trudnych, dotychczasowe sposoby radzenie sobie w takich sytuacjach, pozna właściwe, konstruktywne i przynoszące wymierne efekty, odkryje w sobie i rozpozna symptomy pojawiającej się złości, gniewu. Będzie także uczył się koncentracji na swoim ciele, odczytywania sygnałów z niego płynących, radzić sobie z własną agresją, integracji z innymi sferami/obszarami osobowości, postawami, zachowaniami, systemem wartości, nazywać odczucia płynące z ciała, werbalizować je z doświadczeniem.

 

  1. JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI?

Autor: Justyna Wójcik-Nurzyńska

Adresat : Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów.

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: Warsztat ma na celu pokazanie, jak nauczyciel może pobudzić uczniów do działania i wzmocnić ich naturalną motywację do uczenia się i kierowania w przyszłości swoim życiem. Wspólnie z uczestnikami warsztatu będziemy poszukiwać sposobu na sukces nauczyciela i sukces ucznia oraz tworzyć plan motywacji dla ucznia.

 

  1. CO ZROBIĆ GDY UCZEŃ KŁAMIE?

Autor: Agnieszka Szajda, Zbigniew Barciński

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów.

Czas: 10 godzin

Opis: Szkolenie pomoże uczestnikowi odpowiedzieć na następujące pytania: Co może zrobić nauczyciel, gdy przyłapie ucznia na kłamstwie? Jak ma wtedy postąpić, zareagować? Co powiedzieć? W jaki sposób rozmawiać? Jakie działania wychowawcze winien podjąć, by uczyć dzieci prawdomówności i kształtować w nich poczucie honoru?

 

8.   PANOWANIE NAD SOBĄ W PRACY NAUCZYCIELA

Autor:  Zbigniew Barciński

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów.

Czas: 10 godzin

Opis: Zachowanie uczniów potrafi czasem bardzo szybko wyprowadzić nas z równowagi. Na warsztacie podjętych zostanie szereg pytań związanych z takimi sytuacjami: Jak sobie radzić z irytacją, złością, niechęcią wobec uczniów? Jak sobie radzić z lękiem, bezradnością, paniką, poczuciem upokorzenia? Jak opanować wściekłość? Jak szybko odzyskać równowagę emocjonalną? Co możemy osiągnąć, zachowując w trudnych sytuacjach „zimną krew”? Co nam daje panowanie nad sobą?

 

 

 

III.  METODYKA NAUCZANIA

1.   METODA  PROJEKTU

Autor:  Agnieszka Szajda, Justyna Wójcik-Nurzyńska

Adresat : Nauczyciele, katecheci, liderzy grup

Czas: 10 godzin

Opis: Warsztat przygotowuje do zorganizowania i poprowadzenia przedsięwzięcia metodą projektu. Uczestnicy w sposób praktyczny zapo- znają się z metodą oraz z jej teoretycznymi podstawami. Metoda ta jest przydatna przy wielu przedsięwzięciach i imprezach zarówno w szkole (np.festyny, Dzień Dziecka), jak i w innych środowiskach, np. w parafii (festyny, kiermasze).

 

2.  SZTUKA W MAŁYM ARTŚCIE

Autor:  Anna Hesse-Gawęda, Agnieszka Palmi

Adresat : Nauczyciele przedszkoli, nauczycie kształcenia zintegrowanego, osoby

pracujące z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, studenci pedagogiki

oraz wszyscy, którzy chcą rozwijać zdolności manualne.

Czas: 20 godzin

Opis: Celem warsztatu jest wzbogacenie nauczycieli w nowe techniki plastyczne; zapoznanie ze sposobem wykonywania dekoracji przestrzennych ze styropianu; przedstawienie sposobu samodzielnego wykonywania odlewów gipsowych oraz ich malowanie; przedstawienie prostych materiałów do tworzenia prac plastycznych; zapoznanie z wielorakim zastosowaniem farb Shaine.

 

3.   LEKCJA  Z POMYSŁEM

Autor:  Agnieszka Szajda

Adresat : Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, opiekunowie grup pracujący

w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Czas: 15 lub 20 godzin

Opis: Celem warsztatu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców o szereg ciekawych metod aktywizujących przeznaczonych głównie na lekcje o charakterze humanistycznym, pod- niesienie efektywności i atrakcyjności działań podejmowanych z uczniami. Uczestnicy poznają kilkanaście metod aktywnego nauczania i wychowania, m.in.: metody twórczego myślenia, dramowe, plastyczne, dyskusyjne, gry i zabawy oraz teoretyczne podstawy zastosowania metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.

 

3.   DŻDŻOWNICA  W UPRZĘŻY – ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ

Autor: Ewa Kata

Adresat : Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego

klas IV-VI szkoły podstawowej.

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: Celem warsztatów jest prezentacja metod aktywizujących, które można wykorzystać podczas nauki ortografii. Są one tak pomyślane, że podczas zabawy dają możliwość poznania, a następnie utrwalenia zasad ortograficznych, a także pisowni wyjątków i wyrazów niewymiennych. Do tego celu wykorzystano metody pedagogiki zabawy, jak również dostosowano powszechnie znane i lubiane gry.

 

4.   OZDOBY BOŻONARODZENIOWE

Autor: Joanna Niedziałek

Adresat : Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele kształcenia zintegrowanego,

osoby pracujące z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, studenci

pedagogiki oraz wszyscy, którzy chcą rozwijać zdolności manualne

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: Celem warsztatu jest pokazanie możliwości zastosowania powszechnych materiałów do robienia ozdób: wykonanie aniołów, choinek, gwiazdek i kartek świątecznych. Wszystkie przedstawione podczas warsztatu techniki można wykorzystać do organizacji kiermaszu świątecznego. Materiały zapewnia organizator zajęć.


5.  TRADYCJA I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W   PROPOZYCJACH ZAJĘĆ I ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH

Autor: Joanna Niedziałek

Adresat : Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele kształcenia zintegrowanego,

osoby pracujące z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, studenci

pedagogiki oraz wszyscy, którzy chcą rozwijać zdolności manualne

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: Celem zajęć jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w szereg  metod aktywizujących i plastycznych, pokazanie ciekawych pomysłów na organizację spotkań przedświątecznych w klasie, grupie z wykorzystaniem prostych materiałów, tak aby zaangażować wszystkich uczestników. Przedstawione podczas warsztatu propozycje papieroplastyczne można wykorzystać do organizacji kiermaszu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

6.  TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ

Autor: Izabela Wójcik

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów, katecheci, animatorzy grup,

studenci.

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: W programie warsztatu praktyczna nauka 14 tańców różnych narodowości. Można je zastosować w pracy z grupą w różnym wieku np. na zajęciach pozalekcyjnych, na obozach i koloniach dla dzieci. Możliwe jest powiązanie tańców z fabułą biblijną i wykorzystanie ich np. na katechezie szkolnej, w trakcie rekolekcji, na spotkaniach grup parafialnych.

 


Zapisy oraz wszelkie informacje można uzyskać od Dyrektora NODN p. Joanny Niedziałek

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     tel. 694 757 545


 

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY!

 

ZDOBĄDŹ   NOWE   KWALIFIKACJE!

 

BĄDŹ  KREATYWNYM  KATECHETĄ, NAUCZYCIELEM!

 

Konferencje i Szkolenia

Brak
Zobacz wszystkie

Zapowiedzi

Brak
Zobacz wszystkie

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER