Strona Główna Doskonalenie Nauczycieli Oferta NODN przy CJPII na rok 2013/2014

1 lutego 2009 r.  na mocy Aktu Założycielskiego powstał Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie.

Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji w szczególności poprzez wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych w organizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego.

Tematy szkoleniowe dotyczą wszystkich aspektów życia szkoły, warsztatu pracy nauczyciela i dyrektora oraz pomocy w lepsze komunikacji i budowaniu kontaktów interpersonalnych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także budowania płaszczyzn owocnej współpracy z rodzicami.

W skład zespołu prowadzącego szkolenia wchodzą edukatorzy, trenerzy i konsultanci. Wszyscy posiadają kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową, zgodną z prezentowanym tematem szkolenia oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

OFERTA SZKOLENIOWA:

Oferta dla Katechetów

Wspieranie pracy Nauczyciela

 

Oferta NODN przy CJPII na rok 2013/2014 PDF Drukuj Email

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową. Zajęcia dotyczące danego tematu będą się odbywały po zebraniu grupy min. 15 osób. Zgłoszenia można kierować wyłącznie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

OFERTA   NA   ROK   SZKOLNY 2013/2014

 

I.  METODYKA   KATECHEZY

  1. METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE- WPROWADZENIE

Autor: Zbigniew Barciński

Adresat : Katecheci wszystkich poziomów

Czas : 10, 15 lub 20 godzin

Opis : Celem warsztatu jest prezentacja szerokiej gamy metod aktywizujących: dyskusyjnych, prowokowania twórczego myślenia, dramowych, plastycznych. Uczestnicy wykorzystują te metody do pracy nad przykładowymi: tekstami przypowieści, historiami biblijnymi, tekstami ksiąg mądrościowych, ksiąg prorockich.

 

2.  METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE- ŚW. PAWEŁ

Autor : Zbigniew Barciński

Adresat: Katecheci wszystkich poziomów

Czas : 10, 15 lub 20 godzin

Opis :  Celem warsztatu jest głębsze zrozumienie postaci św. Pawła i jego działalności ewangelizacyjnej (prezentowane scenariusze są oparte na wybranych fragmentach Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła) oraz praktyczna prezentacja szerokiej gamy metod aktywizujących: dyskusyjnych, prowokowania twórczego myślenia, dramowych, plastycznych. Na warsztacie prezentowane są nowe metody w porównaniu z warsztatem „Wprowadzenie”.

 

  1. METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE- MSZA ŚWIĘTA

Autor : Zbigniew Barciński, o. mgr Krzysztof Czeczko OFM Cap

Adresat: Katecheci  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas : 10, 15 lub 20 godzin

Opis :  Cele warsztatu to z jednej strony głębsze zrozumienie liturgii Mszy Świętej, z drugiej zaś praktyczne poznanie pomysłów na wykorzystanie metod aktywizujących w pracy nad tą tematyką. Prezentowane scenariusze dotyczą wybranych fragmentów kolejnych części liturgii Mszy Świętej: Obrzędów Wstępnych, Liturgii Słowa, Liturgii Eucharystycznej, Obrzędów Zakończenia.

 

4.   METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE-EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA

Autor : Zbigniew Barciński

Adresat: Katecheci  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas : 10  lub 15 godzin

Opis :  Cele warsztatu to z jednej strony głębsze zrozumienie Ewangelii według św. Marka, z drugiej zaś praktyczne poznanie pomysłów na wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z tekstem biblijnym. Warsztat składa się z serii scenariuszy dotyczących wybranych fragmentów tej Ewangelii, m.in.: uzdrowień dokonywanych przez Jezusa, przypowieści, konfliktu z faryzeuszami, dwunastu Aposto-łów, śmierci Jezusa na krzyżu i zmartwychwstania.

 

5.  METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE – OBIETNICE BIBLIJNE

Autor : Zbigniew Barciński

Adresat: Katecheci klas IV-VI,  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas : 15 godzin

Opis : Warsztat jest propozycją katechezy biblijnej z wykorzystaniem metod aktywizujących. Motywem przewodnim prezentowanego cyklu scenariuszy są Boże obietnice: w życiu postaci Starego Testamentu, w życiu postaci Nowego Testamentu, w naszym życiu.

 

6.  KONSTRUOWANIE SCENARIUSZY KATECHETYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH

Autor : Zbigniew Barciński

Adresat: Katecheci  wszystkich poziomów posiadający znajomość metod

aktywizujących

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis : Celem warsztatu jest rozwój umiejętności konstruowania scenariuszy, w których wykorzystywane są metody aktywizujące. Uczestnicy pracują w małych grupach nad przygotowaniem scenariusza. Temat i poziom wiekowy określają sami. Tworzą scenariusze „krok po kroku” – na podstawie wskazówek prowadzącego.

 

7.  METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE- DEKALOG

Autor : Danuta Wróbel

Adresat: Katecheci  uczący w gimnazjum

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis : Celem warsztatu jest praktyczne przeprowadzenie katechez na temat dekalogu oraz prezentacja szerokiej gamy metod aktywizujących: dyskusyjnych, prowokowania twórczego myślenia, dramowych, plastycznych. Metody są prezentowane w oparciu o konkretne tematy katechetyczne i scenariusze lekcji religii.

 

8. SIEDEM KROKÓW KUPRZEPAŚCI – 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH

Autor : Danuta Wróbel

Adresat: Katecheci  uczący w gimnazjum

Czas : 10 godzin

Opis : Celem warsztatu jest praktyczne przeprowadzenie katechez na temat siedmiu grzechów głównych oraz prezentacja gamy metod aktywizujących: dyskusyjnych, prowokowania twórczego myślenia, dramowych, plastycznych. Metody są prezentowane w oparciu o konkretne tematy katechetyczne i scenariusze lekcji religii.

 

9. OLIGOKATECHEZA- METODY AKTYWIZUJĄCE

Autor : Monika Ludian

Adresat: Katecheci placówek soecjalnych

Czas : 15 lub 20 godzin

Opis : Celem warsztatu jest przedstawienie zagadnień związanych z aktywnymi i twórczymi metodami pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym na katechezie. Program obejmuje m.in. techniki plastyczne, ruchowe, dyskusyjne i twórczego myślenia, tańce integracyjne.

 

10. WYKORZYSTANIE FORM PLASTYCZNYCH W PRZEKAZYWANIU TREŚCI RELIGIJNYCH

Autor : Danuta Wróbel

Adresat: Katecheci uczący w szkołach podstawowych i gimnazjach, nauczyciele

nauczania zintegrowanego (również dla tych, którzy nie mają talentów

plastycznych)

Czas : 10, 15 lub 20 godzin

Opis : Celem warsztatu jest praktyczne wykonanie drobnych elementów plastycznych możliwych do zrobienia wspólnie z uczniami z okazji różnych uroczystości religijnych czy rodzinnych. Elementy plastyczne wykonywane w czasie zajęć są opracowane z uwzględnieniem minimalizacji kosztów i wykorzystaniem dostępnych materiałów.

 

 

II.  UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE

  1. PORZĄDEK NA LEKCJI

Autor: Zbigniew Barciński

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów

Czas : 15 lub 20 godzin

Opis : Celem warsztatu jest praktyczna nauka umiejętności wprowadzania porządku na lekcji. W trakcie zajęć zostaną podjęte m.in. następujące zagadnienia: diagnoza sytuacji braku porządku na lekcji; strategia wprowadzania porządku; zasady obowiązujące w klasie; rozmowa indywidualna z uczniem.

 

  1. TRUDNE SYTUACJE NA LEKCJI- JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?

Autor: Zbigniew Barciński

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis : Warsztat jest kontynuacją programu „Porządek na lekcji”. Jego celem jest rozwój umiejętności dobrego rozwiązywania trudnych sytuacji w klasie. Metodą pracy na warsztacie będzie studium przypadków połączone z różnymi metodami aktywizującymi.

 

  1. BUDOWANIE WIĘZI Z UCZNIAMI

Autor: Alina Dziewięcka

Adresat : Nauczyciele, wychowawcy, katecheci, osoby pracujące z grupami

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis :  Celem warsztatu jest zaprezentowanie różnych działań prowadzących do powstania i rozwoju więzi osobowych w relacjach z uczniami. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych mają możliwość odkryć, co daje uczniom więź z nauczycielem oraz poznania trudności, jakie można napotkać w budowaniu więzi.

 

4.  JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA CZ.1 Strategia przeciwdziałania agresji w szkole.

Autor: Joanna Sieklucka, Agnieszka Szajda

Adresat : Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, pedagodzy szkolni, wychowawcy burs, internatów, domów dziecka, studenci pedagogiki, wychowawcy, katecheci, osoby pracujące z grupami

Czas : 10 lub 15 godzin

Opis :  Warsztat uczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zachowań agresywnych, wskazuje konkretne narzędzia obniżania poziomu agresji. Pozwala zdobyć wiedzę związaną z agresją i przemocą, pozwala wykształcić praktyczne metody kontrolowania złości. Daje wsparcie i wzmocnienie uczestników warsztatu w pracy z uczniem (wychowankiem) agresywnym.

 

5.JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA CZ. 2

Nabywanie umiejętności  konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją.

Autor: Joanna Sieklucka, Agnieszka Szajda

Adresat : Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, pedagodzy szkolni, wychowawcy burs, internatów, domów dziecka, studenci pedagogiki, wychowawcy, katecheci, osoby pracujące z grupami.

Czas : 15 lub 20 godzin

Opis :  Uczestnik warsztatu odkryje w sobie mechanizmy funkcjonowania w sytuacjach trudnych, dotychczasowe sposoby radzenie sobie w takich sytuacjach, pozna właściwe, konstruktywne i przynoszące wymierne efekty, odkryje w sobie i rozpozna symptomy pojawiającej się złości, gniewu. Będzie także uczył się koncentracji na swoim ciele, odczytywania sygnałów z niego płynących, radzić sobie z własną agresją, integracji z innymi sferami/obszarami osobowości, postawami, zachowaniami, systemem wartości, nazywać odczucia płynące z ciała, werbalizować je z doświadczeniem.

 

  1. JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI?

Autor: Justyna Wójcik-Nurzyńska

Adresat : Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów.

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: Warsztat ma na celu pokazanie, jak nauczyciel może pobudzić uczniów do działania i wzmocnić ich naturalną motywację do uczenia się i kierowania w przyszłości swoim życiem. Wspólnie z uczestnikami warsztatu będziemy poszukiwać sposobu na sukces nauczyciela i sukces ucznia oraz tworzyć plan motywacji dla ucznia.

 

  1. CO ZROBIĆ GDY UCZEŃ KŁAMIE?

Autor: Agnieszka Szajda, Zbigniew Barciński

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów.

Czas: 10 godzin

Opis: Szkolenie pomoże uczestnikowi odpowiedzieć na następujące pytania: Co może zrobić nauczyciel, gdy przyłapie ucznia na kłamstwie? Jak ma wtedy postąpić, zareagować? Co powiedzieć? W jaki sposób rozmawiać? Jakie działania wychowawcze winien podjąć, by uczyć dzieci prawdomówności i kształtować w nich poczucie honoru?

 

8.   PANOWANIE NAD SOBĄ W PRACY NAUCZYCIELA

Autor:  Zbigniew Barciński

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów.

Czas: 10 godzin

Opis: Zachowanie uczniów potrafi czasem bardzo szybko wyprowadzić nas z równowagi. Na warsztacie podjętych zostanie szereg pytań związanych z takimi sytuacjami: Jak sobie radzić z irytacją, złością, niechęcią wobec uczniów? Jak sobie radzić z lękiem, bezradnością, paniką, poczuciem upokorzenia? Jak opanować wściekłość? Jak szybko odzyskać równowagę emocjonalną? Co możemy osiągnąć, zachowując w trudnych sytuacjach „zimną krew”? Co nam daje panowanie nad sobą?

 

 

 

III.  METODYKA NAUCZANIA

1.   METODA  PROJEKTU

Autor:  Agnieszka Szajda, Justyna Wójcik-Nurzyńska

Adresat : Nauczyciele, katecheci, liderzy grup

Czas: 10 godzin

Opis: Warsztat przygotowuje do zorganizowania i poprowadzenia przedsięwzięcia metodą projektu. Uczestnicy w sposób praktyczny zapo- znają się z metodą oraz z jej teoretycznymi podstawami. Metoda ta jest przydatna przy wielu przedsięwzięciach i imprezach zarówno w szkole (np.festyny, Dzień Dziecka), jak i w innych środowiskach, np. w parafii (festyny, kiermasze).

 

2.  SZTUKA W MAŁYM ARTŚCIE

Autor:  Anna Hesse-Gawęda, Agnieszka Palmi

Adresat : Nauczyciele przedszkoli, nauczycie kształcenia zintegrowanego, osoby

pracujące z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, studenci pedagogiki

oraz wszyscy, którzy chcą rozwijać zdolności manualne.

Czas: 20 godzin

Opis: Celem warsztatu jest wzbogacenie nauczycieli w nowe techniki plastyczne; zapoznanie ze sposobem wykonywania dekoracji przestrzennych ze styropianu; przedstawienie sposobu samodzielnego wykonywania odlewów gipsowych oraz ich malowanie; przedstawienie prostych materiałów do tworzenia prac plastycznych; zapoznanie z wielorakim zastosowaniem farb Shaine.

 

3.   LEKCJA  Z POMYSŁEM

Autor:  Agnieszka Szajda

Adresat : Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, opiekunowie grup pracujący

w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Czas: 15 lub 20 godzin

Opis: Celem warsztatu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców o szereg ciekawych metod aktywizujących przeznaczonych głównie na lekcje o charakterze humanistycznym, pod- niesienie efektywności i atrakcyjności działań podejmowanych z uczniami. Uczestnicy poznają kilkanaście metod aktywnego nauczania i wychowania, m.in.: metody twórczego myślenia, dramowe, plastyczne, dyskusyjne, gry i zabawy oraz teoretyczne podstawy zastosowania metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.

 

3.   DŻDŻOWNICA  W UPRZĘŻY – ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ

Autor: Ewa Kata

Adresat : Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego

klas IV-VI szkoły podstawowej.

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: Celem warsztatów jest prezentacja metod aktywizujących, które można wykorzystać podczas nauki ortografii. Są one tak pomyślane, że podczas zabawy dają możliwość poznania, a następnie utrwalenia zasad ortograficznych, a także pisowni wyjątków i wyrazów niewymiennych. Do tego celu wykorzystano metody pedagogiki zabawy, jak również dostosowano powszechnie znane i lubiane gry.

 

4.   OZDOBY BOŻONARODZENIOWE

Autor: Joanna Niedziałek

Adresat : Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele kształcenia zintegrowanego,

osoby pracujące z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, studenci

pedagogiki oraz wszyscy, którzy chcą rozwijać zdolności manualne

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: Celem warsztatu jest pokazanie możliwości zastosowania powszechnych materiałów do robienia ozdób: wykonanie aniołów, choinek, gwiazdek i kartek świątecznych. Wszystkie przedstawione podczas warsztatu techniki można wykorzystać do organizacji kiermaszu świątecznego. Materiały zapewnia organizator zajęć.


5.  TRADYCJA I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W   PROPOZYCJACH ZAJĘĆ I ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH

Autor: Joanna Niedziałek

Adresat : Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele kształcenia zintegrowanego,

osoby pracujące z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, studenci

pedagogiki oraz wszyscy, którzy chcą rozwijać zdolności manualne

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: Celem zajęć jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w szereg  metod aktywizujących i plastycznych, pokazanie ciekawych pomysłów na organizację spotkań przedświątecznych w klasie, grupie z wykorzystaniem prostych materiałów, tak aby zaangażować wszystkich uczestników. Przedstawione podczas warsztatu propozycje papieroplastyczne można wykorzystać do organizacji kiermaszu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

6.  TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ

Autor: Izabela Wójcik

Adresat : Nauczyciele wszystkich poziomów, katecheci, animatorzy grup,

studenci.

Czas: 10 lub 15 godzin

Opis: W programie warsztatu praktyczna nauka 14 tańców różnych narodowości. Można je zastosować w pracy z grupą w różnym wieku np. na zajęciach pozalekcyjnych, na obozach i koloniach dla dzieci. Możliwe jest powiązanie tańców z fabułą biblijną i wykorzystanie ich np. na katechezie szkolnej, w trakcie rekolekcji, na spotkaniach grup parafialnych.

 


Zapisy oraz wszelkie informacje można uzyskać od Dyrektora NODN p. Joanny Niedziałek

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     tel. 694 757 545


 

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY!

 

ZDOBĄDŹ   NOWE   KWALIFIKACJE!

 

BĄDŹ  KREATYWNYM  KATECHETĄ, NAUCZYCIELEM!

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II
ul. Kanonicza 18
31-002 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 429 64 71
+48 12 429 65 71
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER