Zaproszenie na konferencję pt. „Dziecko wobec wartości” (edycja II - 2010 r.) Drukuj

Jak wprowadzać dziecko w świat wartości? Jak pomóc w budowaniu „szczęśliwego domu”? – na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas konferencji pt. „Dziecko wobec wartości”. Konferencja zostanie zorganizowana w trzech miastach: 3 listopada 2010 r. w Tarnowie, 5 listopada 2010 r. w Krakowie i 15 listopada 2010 r. w Nowym Sączu. Jej odbiorcami będą wszyscy nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego z Małopolski, którzy w ubiegłym roku nie uczestniczyli w konferencji adresowanej do dyrektorów przedszkoli.

Konferencja „Dziecko wobec wartości” realizowana w ramach projektu „Przedszkolne wychowanie do wartości” jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2009 r. i ma na celu podejmowanie pracy wychowawczej w przedszkolach poprzez wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych, a przez to przygotowywanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie.

Tegoroczna konferencja połączona z dyskusją panelową pt. Dziecko wobec wartości” jest szczególnym podkreśleniem roli wychowania przedszkolnego w edukacji dzieci. Skupienie ich uwagi wokół wartości to proces, który powinien trwać od najmłodszych lat życia i obejmować zarówno wychowanie w domu rodzinnym jak i w przedszkolu czy szkole. Celem konferencji jest zachęcenie nauczycieli przedszkoli do podejmowania trudu takiego wychowania i pomagania w nim rodzicom. Założeniem konferencji jest również wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli w bardziej wszechstronne możliwości przekazywania treści i umiejętności w wychowaniu do wartości.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają możliwość otrzymania certyfikatu. Zgłoszenia należy odesłać na załączonym formularzu faxem do dnia 1 października br. na numer: 12 63 03 421 i drogą pocztową na adres: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Szczegóły organizacyjne dostępne są pod numerem telefonu: 12 63 03 530 (p. Katarzyna Korzeń)

Organizatorem konferencji jest Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.