Strona Główna Doskonalenie Nauczycieli Konferencja pt."Dziecko wobec wartości" (edycja II - 2010 r.)

1 lutego 2009 r.  na mocy Aktu Założycielskiego powstał Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie.

Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji w szczególności poprzez wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych w organizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego.

Tematy szkoleniowe dotyczą wszystkich aspektów życia szkoły, warsztatu pracy nauczyciela i dyrektora oraz pomocy w lepsze komunikacji i budowaniu kontaktów interpersonalnych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także budowania płaszczyzn owocnej współpracy z rodzicami.

W skład zespołu prowadzącego szkolenia wchodzą edukatorzy, trenerzy i konsultanci. Wszyscy posiadają kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową, zgodną z prezentowanym tematem szkolenia oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

OFERTA SZKOLENIOWA:

Oferta dla Katechetów

Wspieranie pracy Nauczyciela

 

Konferencja pt."Dziecko wobec wartości" (edycja II - 2010 r.) PDF Drukuj Email

Dzieciństwo to szczególny czas, w którym dzieci uczą się rozpoznawać wartości, dlatego tak ważna jest rola wychowania przedszkolnego i świadomość rodzica, że to od niego zależy jak będą postrzegać świat – do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji zatytułowanej „Dziecko wobec wartości”, która odbyła się 5 listopada br. w Krakowie.

Tegoroczna konferencja zostanie zrealizowana w trzech miastach: w Tarnowie (3 listopada), Krakowie (5 listopada) i w Nowym Sączu (15 listopada). Jej odbiorcami są nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego z Małopolski, którzy w ubiegłym roku nie uczestniczyli w konferencji skierowanej do dyrektorów przedszkoli.

Konferencja „Dziecko wobec wartości” realizowana w ramach projektu pt. „Przedszkolne wychowanie do wartości” jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2009 r. Zamierzeniem Organizatorów jest zachęcenie nauczycieli przedszkoli do podejmowania trudu pracy wychowawczej w przedszkolach poprzez wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych, a przez to przygotowywanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie.

Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zostali zaproszeni: Wanda Papugowa, dyrektor Samorządowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym, prof. Bożena Muchacka, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz ks. prof. Tadeusz Panuś z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto, w debacie udział wzięli: Teresa Sternal, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 10 w Krakowie, Marta Cieplik, doradca metodyczny oraz Marta Wierzbicka-Kuczaj, przedstawiciel rodziców.

Sympozjum zakończyło się dyskusją, podczas której uczestnicy rozmawiali na temat pomocy nauczyciela przedszkola w budowaniu szczęśliwego domu, współpracy z rodzicami dziecka w wychowaniu do wartości i możliwościami wspierania i oraz ubogacania warsztatu pracy nauczyciela.

Organizatorami konferencji są: Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działający przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Metropolita Krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz.

(ah)

 

Konferencje i Szkolenia

Brak
Zobacz wszystkie

Zapowiedzi

Brak
Zobacz wszystkie

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER