Strona Główna Doskonalenie Nauczycieli Konferencja pt. Wychowanie do wartości" w Skawinie już za nami

1 lutego 2009 r.  na mocy Aktu Założycielskiego powstał Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie.

Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji w szczególności poprzez wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych w organizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego.

Tematy szkoleniowe dotyczą wszystkich aspektów życia szkoły, warsztatu pracy nauczyciela i dyrektora oraz pomocy w lepsze komunikacji i budowaniu kontaktów interpersonalnych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także budowania płaszczyzn owocnej współpracy z rodzicami.

W skład zespołu prowadzącego szkolenia wchodzą edukatorzy, trenerzy i konsultanci. Wszyscy posiadają kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową, zgodną z prezentowanym tematem szkolenia oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

OFERTA SZKOLENIOWA:

Oferta dla Katechetów

Wspieranie pracy Nauczyciela

 

Konferencja pt. Wychowanie do wartości" w Skawinie już za nami PDF Drukuj Email

10 maja, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się konferencja pt. „Wychowanie do wartości", organizowana we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" w Krakowie. Celem konferencji było zachęcenie rodziców, pedagogów, duszpasterzy i katechetów do wychowania dzieci w duchu poszanowania wartości, w myśl słów bł. Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Zamierzeniem pomysłodawców projektu było zachęcenie nauczycieli do podejmowania trudu pracy wychowawczej poprzez wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych, a przez to przygotowywanie go do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie. Spotkanie to  było również okazją do upamiętnienia uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II i zaczerpnięcia z papieskiego nauczania tego, co pozwoli budować rodzicielski autorytet we współczesnym świecie.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 130 osób, w tym rodzice, opiekunowie, duszpasterze, katecheci, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy socjalni, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zostali zaproszeni: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś - Kierownik Katedry Katechetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Józef Rostworowski - Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz dr Renata Doniec z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jako pierwszy wystąpił ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś z referatem na temat roli ojca we współczesnym świecie. Prelegent wyróżnił cztery zasadnicze funkcje jakie ojciec winien pełnić w rodzinie: a) odpowiedzialność za poczęte życie b) obowiązek wychowania dzieci c) praca i świadectwo życia chrześcijańskiego. W tym kontekście odwoływał się również do myśli bł.  Jana Pawła II, przypominając świadectwo polskiego Papieża o swoim ojcu.

Po nim głos zabrał Dyrektor Józef Rostworowski, który zwrócił uwagę na zagadnienia związane z psychomanipulacją jako zagrożeniem dla rozwoju osobowego człowieka w perspektywie oddziaływania sekt i nowych ruchów religijnych.

Na zakończenie dr Renata Doniec omówiła zagadnienia związane z rodziną jako wartością w kontekście przemian modelu rodziny. Wskazała pozytywy i zagrożenia dla rodziny funkcjonującej w coraz częściej spotykanym „modelu rodziny ponowoczesnej”.

Następnie, odbyła się dyskusja na temat sposobów wprowadzania dzieci w świat wartości przez rodziców oraz nauczycieli, których służą pomocą w budowaniu szczęśliwej rodziny, a także metod współpracy z rodzicami dziecka w wychowaniu do wartości. (ah)

 

Organizatorami konferencji byli:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, Gimnazjum Nr 1 w Skawinie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie we współpracy z pomysłodawcą projektu - Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".

Zdjęcia pochodzą ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: http://www.um.skawina.net

 

Konferencje i Szkolenia

Brak
Zobacz wszystkie

Zapowiedzi

Brak
Zobacz wszystkie

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER